GUS: W ’19 nadwyżka w obr. tow. handlu zagraniczn. to 1,2 mld euro

31.07.2020

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego w 2019 r. wyniosła 1,2 mld euro – podał Główny Urząd Statystyczny.

Według pierwszych ogłoszonych danych w lutym 2020 r. nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego w 2019 r. wyniosła 1,8 mld euro.

GUS podał, że ostatecznie eksport wyrażony w euro wyniósł 238,1 mld euro, a import 237,0 mld euro.

Eksport wzrósł o 6,5 proc., a import o 3,9 proc.

Dane lutowe podawały, że eksport wzrósł o 5,5 proc., a import o 2,6 proc.

map/osz/

Artykuły powiązane