GUS: W ‘23 firmy chcą utrzymać inwestycje na poziomie z ‘22

W 2023 r. firmy zakładają utrzymanie inwestycji na poziomie z 2022 r. – wynika z poszerzonego badania koniunktury przeprowadzonego przez GUS.

GUS podaje, że na taką możliwość wskazuje od 42,2 proc. podmiotów przetwórstwa przemysłowego do 59,5 proc. jednostek handlu hurtowego.

GUS pisze, że na poziomie szeroko rozumianych sektorów gospodarki najbardziej pesymistyczne nastroje utrzymują się wśród przedsiębiorstw budowlanych, gdzie 40,7 proc. podmiotów wskazuje na spadek poziomu inwestycji.

Z badania wynika, że wskazywane przez przedsiębiorstwa główne kierunki inwestowania są zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki. Na inwestycje w maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia wskazują najczęściej przedsiębiorstwa z sekcji przetwórstwo przemysłowe (74,2 proc. wskazań), jednostki budowlane (37,6 proc.), handlu detalicznego (22,9 proc.) i hurtowego (22,7 proc.).

Na inwestycje w sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny wskazują najczęściej przedsiębiorstwa usługowe (30,8 proc.).

GUS podaje, że w przypadku wszystkich sektorów gospodarki skłonność do inwestowania rośnie wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa (mierzonej liczbą pracujących osób).

Z badania wynika, że do najczęściej wymienianych barier ograniczających inwestycje w bieżącym roku należą wysoka inflacja oraz wysokie koszty realizacji inwestycji.

Wysoka inflacja wymieniana jest na pierwszym miejscu wśród przedsiębiorstw budowlanych, handlu detalicznego i hurtowego oraz jednostek usługowych (odpowiednio 64,0 proc., 60,2 proc., 52,0 proc. i 59,9 proc.).

GUS podaje, że poza przedsiębiorstwami usługowymi zauważalny jest jednak nieznaczny spadek wskazań na inflację jako główną barierę inwestowania.

Na wysokie koszty realizacji inwestycji wskazują natomiast na pierwszym miejscu przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego (57,4 proc.).

map/ asa/


Artykuły powiązane

Utrzymanie odporności i odnowy w Europie: fakty kształtujące przyszłość

Kategoria: Trendy gospodarcze
W tym artykule dowodzimy, że przyszłość gospodarcza Europy zależy od jej zdolności do konkurowania na poziomie międzynarodowym na gruncie innowacji, szczególnie w dziedzinie strategicznych technologii związanych z transformacją klimatyczną.
Utrzymanie odporności i odnowy w Europie: fakty kształtujące przyszłość

Firmy deklarują mniejszą niepewność niż na początku wojny

Kategoria: Pracownicy NBP
Przedsiębiorstwa oceniały niepewność przyszłej sytuacji ekonomicznej w czerwcu 2022 r. jako niższą niż w marcu tego roku. Efekt pierwszego szoku minął, niemniej poziomom niepewności wciąż daleko do normalizacji – mówi dr Piotr Boguszewski odpowiedzialny w NBP za szybki monitoring przedsiębiorstw.
Firmy deklarują mniejszą niepewność niż na początku wojny

Niuanse chińskiego systemu finansowego

Kategoria: Analizy
W chińskim systemie finansowym banki są instrumentem realizacji celów gospodarczych rządu. Otwartym pozostaje pytanie, jak długo rola ta będzie utrzymana.
Niuanse chińskiego systemu finansowego