GUS: W I półroczu ’19 nakłady inwestycyjne firm +17,9 proc. rdr

10.10.2019

Nakłady inwestycyjne firm w I półroczu 2019 r. wzrosły o 17,9 proc. rdr i wyniosły 69,6 mld zł – podał GUS.

Zwiększyły się nakłady na budynki i budowle – o 24,4 proc., na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – o 11,6 proc. oraz na środki transportu – o 24,0 proc.

Ponad 74 proc. nakładów inwestycyjnych poniosły podmioty duże tj. o liczbie pracujących 250 i więcej osób. Jednostki średnie, o liczbie pracujących od 50 do 249 osób zrealizowały 19,0 proc., a jednostki małe (10-49 osób) – 6,5 proc. ogółu nakładów inwestycyjnych.

Wartość kosztorysowa inwestycji nowo rozpoczętych ogółem w I półroczu 2019 r. wyniosła 27,7 mld zł. Z ogółu wartości kosztorysowej inwestycji nowo rozpoczętych 78,0 proc. przypadło na przedsiębiorstwa duże, 16,5 proc. na jednostki średnie, a 5,5 proc. na jednostki małe.

GUS opublikował dane obejmujące 44 676 przedsiębiorstw. Wśród badanych podmiotów przeważały jednostki małe, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, stanowiąc 62,1 proc. całej objętej badaniem populacji. Udział jednostek średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) wyniósł 29,8 proc., a jednostek dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) – 8,1 proc.

map/osz/

Artykuły powiązane