GUS: W I wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw -7,1 proc. rdr

19.02.2020

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 r. wyniosło 5282,80 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. wobec konsensus wzrostu o 6,9 proc. i po wzroście o 6,2 proc. w grudniu 2019 r. – podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał też, że wynagrodzenie w styczniu 2020 r. mdm spadło 5,7 proc. vs konsensus spadku o 5,9 proc. i po wzroście o 7,2 proc. w grudniu 2019 r.

GUS podał, że wzrost wynagrodzenia odnotowano we wszystkich sekcjach PKD. „W styczniu 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 1,5 proc. w sekcji: Górnictwo i wydobywanie do 11,6 proc. w sekcji Pozostała działalność usługowa, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 7,1 proc.” – napisano.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2019 r. wyniosło 4294,67 zł, a w drugim półroczu 2019 r. wyniosło 4434,58 zł.

W styczniu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,1 proc. rdr i wyniosło 6440,9 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,1 proc. rdr i wyniosło 5282,80 zł.

luk/asa/rap mra/map/

Artykuły powiązane