GUS: W II pogorszyły się bieżące i przyszłe nastroje konsumentów

19.02.2020

Zarówno bieżące jak i przyszłe nastroje konsumentów w Polsce są w lutym 2020 r. na niższym poziomie niż w styczniu 2020 r. – podał GUS.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł 1,3 i był o 2,4 pkt proc. niższy w stosunku do stycznia 2020 r.

W odniesieniu do lutego 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 4,2 pkt proc.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,6 pkt proc. w stosunku do stycznia 2020 r. i ukształtował się na poz. -2,2.

W lutym 2020 r. WWUK osiągnął wartość o 5,4 pkt proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 r.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W lutym 2020 r. przeprowadzono 1206 wywiadów w okresie od 03 do 12 lutego 2020 r.

map/asa/

Artykuły powiązane