GUS: W IV ’20 sprzedaż detaliczna w cenach stałych -22,9 proc. rdr

22.05.2020

Sprzedaż detaliczna1 w cenach stałych w kwietniu 2020 r. była niższa niż przed rokiem o 22,9 proc. (wobec wzrostu o 11,9 proc. w kwietniu 2019 r.). W porównaniu z marcem 2020 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o12,3 proc. W okresie styczeń – kwiecień 2020 r. sprzedaż zmalała rdr o 5,8 proc. (wobec wzrostu o 6,5 proc. w 2019 r.).

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących spadła w kwietniu 2020 r. o 22,6 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu 2020 r. rdr o 19,7 proc. i spadek mdm o 9,4 proc. W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku o 18,1 proc. rdr.

Na spadek sprzedaży detalicznej w kwietniu 2020 r. znaczny wpływ miały ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19. W kwietniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła we wszystkich prezentowanych grupach. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” znaczne zmniejszenie sprzedaży wykazały podmioty handlujące pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 54,4 proc.) oraz paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 32,9 proc.). Niższą sprzedaż zaobserwowano także w grupie „pozostałe” (o 25,2 proc.), jak również w jednostkach sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 14,9 proc.). Spośród grup o mniejszym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” największy spadek sprzedaży odnotowano w grupie „tekstylia, odzież, obuwie” (o 63,4 proc.). W związku z ograniczeniem handlu w stacjonarnych sklepach w kwietniu 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano znaczny wzrost sprzedaży detalicznej przez Internet (o 27,7 proc.).

Udział tej sprzedaży (w cenach bieżących) wzrósł z 8,1 proc. w marcu 2020 r. do 11,9 proc. w kwietniu 2020 r. Wzrost udziału sprzedaży przez internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 35,6 proc. przed miesiącem do 61,3 proc.), a także podmioty z grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 26,2 proc. do 39,9 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (z 24,5 proc. do 28,6 proc.).

pat/tus/osz/

Artykuły powiązane