GUS: W VI poprawa obecnych nastrojów konsumenckich

W czerwcu 2024 r. odnotowano poprawę obecnych nastrojów konsumenckich przy jednoczesnym pogorszeniu przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – podał Główny Urząd Statystyczny.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł – 12,0 i był o 1,8 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 3,6 p. proc. i 3,3 p. proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 1,9 p. proc. i 1,0 p. proc.). Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 1,0 p. proc.).

W odniesieniu do czerwca 2023 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 16,2 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 0,1 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -8,3.

Na spadek wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłego poziomu bezrobocia (spadki odpowiednio o 1,4 p. proc. i 1,2 p. proc.). Spadek o 1,0 p. proc. wystąpił także dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju.

Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 3,3 p. proc.).

W czerwcu 2024 r. WWUK osiągnął wartość o 6,5 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2023 r.

jz/ gor/


Artykuły powiązane

Wyraźna poprawa salda handlowego Polski

Kategoria: Trendy gospodarcze
Po dwóch latach deficytu, Polska odnotowała w 2023 r. dodatnie saldo w obrotach handlowych. Poprawa salda nastąpiła we wszystkich głównych kategoriach towarów, a najsilniej w paliwach. Głównym czynnikiem tych tendencji były wyraźnie lepsze warunki cenowe w polskim handlu zagranicznym.
Wyraźna poprawa salda handlowego Polski

O perspektywach rozwoju państw UE

Kategoria: Trendy gospodarcze
Celem artykułu jest zbadanie czy kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski „skazane są” na peryferyjność, czy mają szanse na zmianę i awansowania do grupy państw centrum.
O perspektywach rozwoju państw UE

Rola Chin we współczesnym świecie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Czy światowe rynki uzależnione są od produktów „made in China”? Jeszcze kilka lat temu zapewne na tak postawione pytanie należałoby udzielić odpowiedzi twierdzącej. Tymczasem dziś coraz częściej zadajemy sobie zupełnie inne pytanie: „Czy Chiny przestaną być fabryką świata?”.
Rola Chin we współczesnym świecie