GUS: Wsk. ogólnego klimatu w XI w przetw. przem. pogorszył się mdm

W listopadzie 2020 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle był gorszy niż w październiku – podał Główny Urząd Statystyczny.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W listopadzie 2020 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 20,5 – niższym niż w październiku 2020 r. (minus 9,7).

BUDOWNICTWO

W listopadzie 2020 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 26,2 – niższym niż w październiku 2020 r. (minus 16,5).

HANDEL HURTOWY

W listopadzie 2020 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 16,5 – niższym niż w październiku 2020 r. (minus 12,8).

HANDEL DETALICZNY

W listopadzie 2020 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 26,3 – niższym niż w październiku 2020 r. (minus 9,8).

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W listopadzie 2020 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 16,5 – niższym niż w październiku 2020 r. (minus 12,8).

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w listopadzie 2020 r. na poziomie minus 61,1 wobec minus 29,0 w październiku 2020 r. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 69,6) niż jednostki gastronomiczne (minus 56,4).

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W listopadzie 2020 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,9 – niższym niż październiku 2020 r. (plus 7,5).

FINANSE I UBEZPIECZENIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w listopadzie 2020 r. na poziomie minus 4,3 – niższym niż w październiku 2020 r. (plus 3,8).

map/osz/


Artykuły powiązane

Rolnictwo czeka klimatyczna rewolucja

Kategoria: Analizy
Ocieplenie klimatu zagraża rolnictwu i bezpieczeństwu żywnościowemu, generując ogromne koszty dla gospodarek. Jednocześnie to właśnie działalność rolnicza wpływa w ogromnym stopniu na zmiany klimatyczne, odpowiadając za jedną czwartą globalnej emisji gazów cieplarnianych. Sposób gospodarowania ziemią musi się zatem zmienić.
Rolnictwo czeka klimatyczna rewolucja

Rynki nie wierzą w katastrofę klimatyczną

Kategoria: Ekologia
Walka z globalnym ociepleniem jest tematem uważanym za najważniejszy przez społeczeństwa wielu krajów. Konieczność odejścia od energetyki emitującej gazy cieplarniane ma ogromny wpływ na politykę gospodarczą w krajach wysoko rozwiniętych.
Rynki nie wierzą w katastrofę klimatyczną