GUS: Wskaźniki w VI ’24 pokazują sytuację w sektorach gospodarki

W czerwcu 2024 r. publikowane wskaźniki pokazują zróżnicowaną sytuację w poszczególnych sektorach gospodarki, w kilku z nich jednak wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, zarówno wyrównany, jak i niewyrównany sezonowo, pogarsza się nieznacznie w ostatnich miesiącach – podał Główny Urząd Statystyczny.

Pozytywnie wyróżnia się sytuacja w transporcie i gospodarce magazynowej oraz w gastronomii i zakwaterowaniu, gdzie koniunktura oceniana jest lepiej niż w maju 2024 r.

„W większości badanych obszarów sygnalizowane jest pogorszenie lub brak zmian zarówno składowych diagnostycznych, jak i prognostycznych” – napisano.

Jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (plus 19,9) oceniają koniunkturę najbardziej korzystnie, choć poniżej średniej długookresowej (plus 25,5).

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 10,1 (przed miesiącem minus 6,2).

BUDOWNICTWO

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 2,7 (przed miesiącem minus 2,3).

HANDEL HURTOWY

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 1,5 (przed miesiącem minus 0,1).

HANDEL DETALICZNY

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 1,4 (w maju plus 1,0).

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 0,3 (przed miesiącem minus 1,5).

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w czerwcu na poziomie plus 11,4 (przed miesiącem plus 5,8).

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 8,9 (w maju plus 9,6).

FINANSE I UBEZPIECZENIA

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 19,9 (przed miesiącem plus 22,4).

jz/ asa/ rap abs/


Artykuły powiązane

Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Docelowy wzrost PKB Chin w 2024 r. na poziomie 5 proc., zwiększenie krajowej konsumpcji, kontynuacja realizacji celów rozwojowych, w tym nacisk na rozwój nowoczesnego systemu przemysłowego, zmniejszenie barier w dostępie do rynku w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, poprawa otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw zagranicznych, kontynuacja działań na rzecz obniżania emisji dwutlenku węgla i osiągniecie neutralności węglowej to główne kierunki chińskiej polityki w 2024 r.
Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Dezinflacja nawet przy wyższym PKB

Kategoria: Analizy
Inflacja CPI w 2024 r. wyniesie 3 proc.; w 2025 r. – 3,4 proc., a w 2026 r. – 2,9 proc. – zakłada marcowa projekcja z Raportu o inflacji przygotowana przez Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Ścieżka inflacji jest niższa, a PKB wyższa niż w projekcji listopadowej.
Dezinflacja nawet przy wyższym PKB