GUS: Wydajność pracy w przemyśle w styczniu 2024 r. +2,4 proc. rdr

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, w styczniu 2024 r. była o 2,4 proc. wyższa rdr, przy spadku przeciętnego zatrudnienia o 0,8 proc. oraz wzroście przeciętnego miesięcznego nominalnego wynagrodzenia brutto o 13,7 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. (PAP Biznes)

pat/ ana/


Artykuły powiązane

Inflacja będzie dalej spadać w 2024 r.

Kategoria: Trendy gospodarcze
Inflacja będzie kontynuować trend spadkowy w kolejnych miesiącach. Chociaż spowolnienie tempa wzrostu cen obejmuje szeroki przekrój produktów to presja cenowa wciąż widoczna jest w usługach. Dlatego zmiany w 2024 będą mniejsze niż obecnie.
Inflacja będzie dalej spadać w 2024 r.

Wydajność pracy w czasie pandemii: rola realokacji międzybranżowej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Na początku kryzysu COVID-19 wydajność pracy wzrosła, a następnie trend ten uległ szybkiemu odwróceniu w ciągu roku 2021. Artykuł dostarcza nowych danych z wielu krajów na temat branżowych źródeł tych zmian wydajności.
Wydajność pracy w czasie pandemii: rola realokacji międzybranżowej

Kobiety wolą IKE, mężczyźni – IKZE

Kategoria: Trendy gospodarcze
Zarówno Indywidualne Konto Emerytalne, jak i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, pozwala zaoszczędzić na podatkach. Wiele osób o tym nie wie lub… nie chce wiedzieć.
Kobiety wolą IKE, mężczyźni – IKZE