GUS: Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w VII

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r. w porównaniu z lipcem 2021 r. było wyższe o 2,3 proc. i wyniosło 6508,3 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się minimalnie (o 0,2 proc.) – podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r. w porównaniu z lipcem 2021 r. było wyższe o 15,8 proc. i wyniosło 6778,63 zł (brutto). Przed rokiem (lipiec 2021 r. do lipca 2020 r.) odnotowano dynamikę wzrostu przeciętnych płac na poziomie 8,7 proc. Względem czerwca 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 3,4 proc.

Wzrost przeciętnych wynagrodzeń w lipcu 2022 r. względem czerwca 2022 r. spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Leśnika i Dnia Energetyka oraz wypłaty odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń). Na zwiększenie się płac w lipcu 2022 r. miały także wpływ podwyżki wynagrodzeń wraz z ich wyrównaniem, wypłaty premii z powodu inflacji, a także dodatkowych nagród jednorazowych, m.in. w sekcji „Górnictwo i wydobywanie”.

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto odnotowano prawie we wszystkich sekcjach PKD 2007, z czego największy w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 62,6 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 11 910,56 zł (miesiąc wcześniej 7323,11 zł), w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” (o 26,1 proc.) i płacą w wysokości 14975,43 zł (miesiąc wcześniej 11 877,54 zł) oraz w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (o 22,9 proc.), gdzie wynagrodzenia zwiększyły się do 11 020,26 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 8965,75 zł). Minimalny spadek wynagrodzeń zaobserwowano w sekcji „Pozostała działalność usługowa” (o 0,3 proc.).

rap abs


Artykuły powiązane

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie

Między produktywnością a płacą: porównanie USA i Kanady

Kategoria: Trendy gospodarcze
Autorzy znajdują mocne dowody na istnienie związku między produktywnością a płacą w USA; w przypadku Kanady dowody są mniej jednoznaczne, co wynika z faktu, że jest ona gospodarką mniejszą i bardziej otwartą międzynarodowo.
Między produktywnością a płacą: porównanie USA i Kanady

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (16–20.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce