IF: Zawody medyczne z największym zaufaniem społecznym

Lekarze i pielęgniarki cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym zaś dziennikarze – najniższym – wynika z badania Instytutu Finansów.

Z badania wynika, że zawody o najwyższym społecznym zaufaniu w Polsce w maju 2023 r. to lekarze, którym ufa 72 proc. dorosłych Polaków, i pielęgniarki, którym ufa 71 proc. społeczeństwa.

Na kolejnym miejscu zawodów cieszących się w Polsce zaufaniem społecznym znajdują się następujące grupy zawodowe: strażacy (68 proc. ufających), rolnicy (66 proc. ufających), nauczyciele (65 proc. ufających), żołnierze (63 proc. ufających), naukowcy (62 proc. ufających) i psychologowie (61 proc. ufających).

Na kolejnych miejscach zaufania społecznego znaleźli się: policjanci (58 proc. ufających), strażnicy graniczni (56 proc. ufających) i przedsiębiorcy (56 proc. ufających).

Autorzy badania podają, że grupą zawodową o najniższym społecznym zaufaniu w Polsce w przeprowadzonym badaniu okazali się dziennikarze, którym ufa 32 proc. respondentów, a 43 proc. wyraża nieufność wobec tej grupy zawodowej.

Badanie, przeprowadzone przez Instytut Finansów we współpracy z agencją badawczą Grupa BST Sp. z o.o. w dniach 15–31 maja 2023 r. na reprezentatywnej próbie społeczeństwa polskiego w wieku 18+, przyniosło wiedzę na ten temat zaufania Polaków w życiu prywatnym i zawodowym, w tym do wybranych grup zawodowych.

Maksymalny błąd statystyczny przedstawionych danych wynosi +/–3,1 proc.

Instytut Finansów to jednostka powołana przez Ministerstwo Finansów w celu realizacji działalności edukacyjnej i analitycznej.

map/ asa/


Artykuły powiązane

Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Kategoria: Analizy
Mikołaj Kopernik, znany przede wszystkim jako wybitny astronom, w historii zapisał się również jako ekonomista i jeden z pierwszych orędowników nowoczesnej polityki pieniężnej.
Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Zawody przyszłości

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pytanie jakie zawody będą potrzebne w przyszłości nurtuje ludzi od setek lat. Zadają je sobie rodzice, pragnący jak najlepszej przyszłości dla swoich dzieci, przedsiębiorcy planujący rozwój biznesów i wreszcie politycy, tworzący strategie rozwoju gospodarczego swoich państw oraz podejmujący decyzje dotyczące rozwoju szkolnictwa. Kwestie te są także przedmiotem dociekań futurologów, którzy kreślą scenariusze bardziej odległej przyszłości.
Zawody przyszłości