Indeks nastrojów w eurolandzie w XII: 115,3 pkt. poprzednio: 117,6 pkt.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w grudniu 2021 r. 115,3 pkt. wobec 117,6 pkt. w poprzednim miesiącu – podała Komisja Europejska w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 116,0 pkt.

Indeks zaufania konsumentów wyniósł -8,3 pkt. wobec -6,8 pkt. poprzednio. Oczekiwano -8,3 pkt.

KE podała, że wskaźnik nastrojów w przemyśle wyniósł 14,9 pkt. wobec 14,3 pkt. poprzednio; spodziewano się 14,1 pkt.

Indeks koniunktury w usługach wyniósł 11,2 pkt. Oczekiwano 16,1 pkt. wobec 18,3 pkt. poprzednio.

W handlu wskaźnik wyniósł 1,1 pkt. wobec 3,7 pkt. poprzednio, a w budownictwie 10,2 pkt. wobec 9,0 pkt. poprzednio.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro powstaje na podstawie badań przeprowadzanych wśród 25.000 firm z regionu.

aj/ osz/


Artykuły powiązane

Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty

Kategoria: Trendy gospodarcze
Spadek kosztów handlu pobudza wymianę handlową między krajami mającymi wcześniej ograniczone relacje handlowe, gdzie istnieje największy potencjał do wzrostu. Jednak nie widać takich efektów, lub są one wyraźnie słabsze w przypadku państw, które już prowadzą intensywną wymianę handlową.
Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (11-15.04.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Krótszy czas pracy wsparciem dla zatrudnienia w strefie euro

Kategoria: Trendy gospodarcze
Programy wspierania pracy w skróconym wymiarze czasu wyraźnie osłabiły wpływ kryzysu COVID-19 na rynek pracy w strefie euro. Jednak intensywne ich wykorzystywanie może przejściowo zaburzyć proces dostosowań strukturalnych gospodarki i tym samym spowolnić proces wychodzenia z kryzysu.
Krótszy czas pracy wsparciem dla zatrudnienia w strefie euro