Indeks PMI w usługach strefy euro w czerwcu wyniósł 52,6 pkt

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, w czerwcu 2024 r. wyniósł 52,6 pkt wobec 53,2 pkt w poprzednim miesiącu – podano w I wyliczeniu.

Na rynku szacowano 53,5 pkt.

PMI composite wyniósł w czerwcu 2024 r.50,8 pkt wobec 52,2 pkt na koniec poprzedniego miesiąca. Tu szacowano 52,5 pkt.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.

kkr/ asa/


Artykuły powiązane

Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Docelowy wzrost PKB Chin w 2024 r. na poziomie 5 proc., zwiększenie krajowej konsumpcji, kontynuacja realizacji celów rozwojowych, w tym nacisk na rozwój nowoczesnego systemu przemysłowego, zmniejszenie barier w dostępie do rynku w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, poprawa otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw zagranicznych, kontynuacja działań na rzecz obniżania emisji dwutlenku węgla i osiągniecie neutralności węglowej to główne kierunki chińskiej polityki w 2024 r.
Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Światełko w tunelu – w oddali

Kategoria: Trendy gospodarcze
Polscy przedsiębiorcy wykazują ostrożny optymizm w ocenie sytuacji gospodarczej. Nie na tyle duży, by jednak planować inwestycje.
Światełko w tunelu – w oddali

Wyzwania związane z usługami DeFi w kontekście regulacji europejskich

Kategoria: Trendy gospodarcze
Rynek kryptoaktywów ma przede wszystkim charakter spekulacyjny, a jego rola dla gospodarki realnej jest minimalna. Niezależnie od takiego stanu rzeczy, na tym rynku można zaobserwować rozwój interesujących rozwiązań technologicznych służących do świadczenia usług o charakterze zbliżonym do usług finansowych.
Wyzwania związane z usługami DeFi w kontekście regulacji europejskich