Indeks PMI w usługach W.Brytanii w III wyniósł 34,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w III 34,5 pkt. wobec 53,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano w II wyliczeniu Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics.

Wstępnie prognozowano, że indeks wyniesie 35,7 pkt.

PMI composite wyniósł 36,0 pkt. wobec 53,0 pkt. poprzednio. Szacowano wstępnie 37,1 pkt.

Obydwa indeksy są na historycznie niskich poziomach.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

aj/ osz/


Artykuły powiązane

Niedola wyniosła się z Polski

Kategoria: Analizy
Pewien interesujący wskaźnik powstał dzięki poczuciu humoru jego twórcy - amerykańskiego ekonomisty Arthura Okuna. Mowa o indeksie dyskomfortu, nazwanego później wskaźnikiem niedoli. 30 lat temu polska niedola była wielka, dziś prawie nie ma po niej śladu.
Niedola wyniosła się z Polski

Gorsza koniunktura w światowych usługach

Kategoria: Raporty
Koniunktura na światowym rynku usług pogarsza się, jest jednak wciąż lepsza niż w międzynarodowym obrocie towarowym – wynika z odczytu barometru Światowej Organizacji Handlu (WTO).
Gorsza koniunktura w światowych usługach