Indeks ZEW w Niemczech w X: 22,3 pkt. Konsensus: 23,5 pkt.

Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w październiku było słabsze niż się spodziewano – wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup, co do wzrostu gospodarczego Niemiec, wyniósł 22,3 pkt. wobec 26,5 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 23,5 pkt.

Indeks ocen obecnej sytuacji wyniósł 21,6 pkt. wobec 31,9 pkt. w poprzednim miesiącu. Tu oczekiwano 28,0 pkt.

aj/ ana/


Artykuły powiązane

To nie koniec zawirowań na światowym rynku żywności

Kategoria: Analizy
Wrzesień przyniósł dalszy wzrost światowych cen surowców rolnych. Co więcej, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wzrost ten utrzyma się w kolejnych miesiącach. Powstaje pytanie, jakie będzie miało to konsekwencje dla perspektyw dynamiki cen żywności w Polsce.
To nie koniec zawirowań na światowym rynku żywności

Konkurencja na rynku sprzedaży detalicznej w Polsce

Kategoria: Analizy
W warunkach pandemii COVID-19 i niepewności związanej z przebiegiem inflacji na uwagę zasługuje to, jak zachowują się duże sklepy dyktujące ceny dla konsumentów.
Konkurencja na rynku sprzedaży detalicznej w Polsce

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (11-15.04.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce