Indeksy PMI w usługach Hiszpanii, Włoch, Francji w lipcu ’20

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Hiszpanii, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 2020 r. 51,9 pkt wobec 50,2 pkt na koniec czerwca 2020 r. – podano w wyliczeniu Markit Economics.

Analitycy szacowali 52,3 pkt.

Indeks composite wyniósł w lipcu 2020 r. 52,8 pkt wobec szacowanych 52,0 pkt.

W wyliczeniu przygotowywanym także przez Markit Economics podano, że indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Włoch, wyniósł w lipcu 51,6 pkt wobec 46,4 pkt na koniec czerwca 2020 r.

Analitycy szacowali 51,4 pkt.

Indeks composite wyniósł zaś w lipcu 2020 r. 52,5 pkt wobec 47,6 pkt w czerwcu 2020 r. Szacowano 51,8 pkt.

Indeks PMI, określający natomiast koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany również przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 2020 r. 57,3 pkt wobec 50,7 pkt na koniec czerwca 2020 r. – podano w II wyliczeniu.

Wstępnie szacowano 57,8 pkt.

Indeks composite wyniósł w lipcu 2020 r. 57,3 pkt wobec 51,7 pkt w czerwcu 2020 r. Szacowano wstępnie 57,6 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

aj/gor/


Artykuły powiązane

Zadowoleni z życia

Kategoria: Oko na gospodarkę
Mieszkańcom Danii, Holandii i Szwecji najbliżej do poczucia pełni zadowolenia z życia. W ciągu ostatnich 10 lat poziom tego zadowolenia znacznie się poprawił w Europie, w tym w Polsce. Życie w parze, bez dzieci, to czas największej swobody. Dzieci w rodzinie to początek obaw o finansową przyszłość.
Zadowoleni z życia

Powracające kłopoty fiskalne

Kategoria: Analizy
Dobra koniunktura międzynarodowa pozwoliła utrzymać przez kilka lat silny wzrost gospodarczy w Polsce. Dzięki temu poprawiła się też sytuacja finansów publicznych. Spowolnienie, które nas czeka w najbliższych miesiącach oraz konieczność zwiększenia wydatków dla wsparcia zamrożonej gospodarki pogorszą sytuację budżetu.
Powracające kłopoty fiskalne