Indeksy PMI w usługach Niemiec, strefy euro w lipcu 2020 r.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 2020 r. 55,6 pkt wobec 47,3 pkt na koniec czerwca 2020 r – podano w II wyliczeniu.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 56,7 pkt.

Indeks composite wyniósł w lipcu 2020 r. 55,3 pkt, wobec 47,0 pkt poprzednio. Szacowano wstępnie 55,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany także przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 2020 r. 54,7 pkt wobec 48,3 pkt w czerwcu 2020 r. – podano w II wyliczeniu.

Wstępnie szacowano wskaźnik na 55,1 pkt.

PMI composite wyniósł w lipcu 2020 r. 54,9 pkt wobec 48,5 pkt na koniec czerwca 2020 r. Wstępnie szacowano wartość indeksu na 54,8 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

aj/gor/


Artykuły powiązane

Wpływ digitalizacji na inflację w Polsce

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Niska inflacja w Polsce ma też swoje cyfrowe źródła. Digitalizacja prowadzi do spadku inflacji CPI, inflacji bazowej oraz szeregu komponentów koszyka konsumenta. Rozwój e-commerce i porównywanie cen przez konsumentów wspiera konkurencję i oddziałuje w kierunku niższego tempa wzrostu cen w gospodarce.
Wpływ digitalizacji na inflację w Polsce

Specjalizacja polskiego eksportu towarów i usług

Kategoria: Analizy
W ostatnim dziesięcioleciu wzrastała rola usług w światowym handlu. Tym bardziej spektakularny wydaje się wzrost udziału Polski w światowym eksporcie usług, co częściowo można wyjaśniać poprawą konkurencyjności pozacenowej polskiej gospodarki.
Specjalizacja polskiego eksportu towarów i usług