IRG SGH: Koniunktura w przemyśle w I poprawiła się

11.02.2019

Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym w styczniu 2019 roku wzrósł, a firmy spodziewają się poprawy koniunktury w nadchodzących miesiącach – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

„W styczniu koniunktura w przemyśle przetwórczym poprawiła się. Wartości wskaźników koniunktury wzrosły. Jednak salda głównych pytań ankiety dalej maleją, zarówno w skali miesiąca jak i roku. Przedsiębiorstwa oczekują jednak poprawy koniunktury w nadchodzących miesiącach” – napisano.

Ogólny wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym IRG IND zwiększył swoją wartość w ciągu miesiąca o 3,7 pkt., do poziomu -4,8 pkt. Jest niższy od wartości sprzed roku o 4,3 pkt.

„Wzrost wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. W publicznych wzrost był większy. Zmniejszyły się jednak salda poziomu produkcji, zamówień w ujęciu ogółem, zatrudnienia oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Rosną zapasy. Przedsiębiorstwa informują o wzroście poziomu cen oraz poprawie ich sytuacji finansowej. Utrzymują się różnice w ocenach firm prywatnych i publicznych. W tym badaniu dotyczą one oczekiwań na nadchodzące miesiące. Bardziej optymistyczne są przewidywania firm prywatnych” – napisano w badaniu.

Zmiany koniunktury były zróżnicowane w poszczególnych wyróżnionych przekrojach.

W przekroju według głównych grup produktowych największe pogorszenie koniunktury odnotowano w przedsiębiorstwach produkujących trwałe dobra konsumpcyjne. Poprawa miała miejsce tylko w przedsiębiorstwach produkujących półprodukty. W przekroju według wielkości firm pogorszenie koniunktury odnotowano w firmach najmniejszych, zatrudniających do 50 pracowników” – napisano.

tus/ gor/

Artykuły powiązane