IRG SGH: Pogorszenie koniunktury w przemyśle przetwórczym w V

W maju 2023 r. koniunktura w przemyśle przetwórczym uległa pogorszeniu – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. O pogorszeniu się koniunktury informują tylko firmy prywatne.

W maju 2023 r. wartość wskaźnika koniunktury (IRGIND) wyniosła -11,7 pkt, o 4,6 pkt mniej niż w kwietniu i o 8,2 pkt mniej niż przed rokiem.

Wartość wskaźnika dla sektora prywatnego wynosi -11,1 pkt, o 5,5 pkt mniej niż przed miesiącem i o 6,7 pkt mniej niż przed rokiem.

IRG podaje, że w ciągu miesiąca odnotowano spadek wielkości produkcji i zamówień eksportowych. Nieznacznie wzrósł poziom zamówień ogółem. Zmalała wielkość zatrudnienia. Rosną poziom zapasów wyrobów gotowych i ich ceny.

Z badania wynika, że poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, ale tylko w sektorze prywatnym. Poprawiły się także oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej.

IRG informuje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy zmniejszyła się wielkość produkcji na eksport. Przedsiębiorcy informują także o pogorszeniu konkurencyjności naszych towarów na rynkach zagranicznych i zmniejszeniu względnych korzyści z produkcji eksportowej.

map/ ana/


Artykuły powiązane

Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Kategoria: Analizy
Mikołaj Kopernik, znany przede wszystkim jako wybitny astronom, w historii zapisał się również jako ekonomista i jeden z pierwszych orędowników nowoczesnej polityki pieniężnej.
Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Papież Polak na monetach Narodowego Banku Polskiego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pieniądze, zarówno monety, jak i banknoty, są przede wszystkim miernikiem wartości. Mogą jednak służyć innym celom – popularyzowaniu, upamiętnianiu i upowszechnianiu wiedzy na temat życia i dokonań wielkich ludzi, a tym samym utrwalaniu historii naszej cywilizacji. W tym kontekście są doskonałym przekaźnikiem informacji, przekraczających kulturowe i polityczne granice.
Papież Polak na monetach Narodowego Banku Polskiego

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (16–20.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce