IRG SGH: W II kw. sezonowa poprawa koniunktury budowlanej

W II kw. 2024 r. odnotowano sezonową poprawę koniunktury budowlanej w Polsce – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Głównymi barierami ograniczającymi aktywność zakładów budowlanych są obciążenia podatkowe, wysokie ceny surowców i niestabilne prawo.

„Sezonowa poprawa koniunktury budowlanej. W II kwartale 2024 r. wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH (IRGCON) osiągnął dodatnią wartość równą 12 pkt, wyższą o 22,5 pkt od wartości odnotowanej w poprzednim kwartale, a od wartości przed roku o 11,2 pkt. Obecna koniunktura w budownictwie jest nadal gorsza niż w okresie sprzed pandemii COVID-19 – średnia wartość IRGCON w drugich kwartałach lat 2017- 2019 wynosi 21,8 pkt.” – napisano.

Dodatnią wartość wskaźnik koniunktury przyjął zarówno dla sektora prywatnego (8,9 pkt) jak i publicznego (39,5 pkt). W porównaniu z II kwartałem 2023 r. w sektorze prywatnym odnotowano wzrost o 9,7 pkt, natomiast w sektorze publicznym o 22,9 pkt. W odniesieniu do okresu sprzed pandemii wartość wskaźnika koniunktury dla sektora prywatnego jest niższa od średniej dla drugich kwartałów lat 2017-2019 o 10,6 pkt, a dla sektora publicznego jest wyższa o 7,0 pkt.

Wraz z rozpoczęciem sezonu wiosennego wzrosły poziomy produkcji budowlano-montażowej (o 37,5 pkt), zamówień (zwłaszcza zamówień krajowych, o 36,7 pkt) oraz wykorzystania mocy produkcyjnych (o 19 pkt). Firmy budowlane zwiększają zatrudnienie (wzrost wartości salda o 27,8 pkt) i wskazują na polepszenie się ich sytuacji finansowej (o 20,4 pkt). Firmy oceniają nieznacznie lepiej ogólną sytuację gospodarczą (wartość salda równa -23,9 pkt, wzrost o 2,3 pkt) i odnotowują poprawę sytuacji w branży budowalnej (wartość salda -8,8 pkt, wzrost o 19,3 pkt). Prognozy zmian sytuacji w branży budowlanej są optymistyczne; wartość salda prognostycznego jest równa 1,1 pkt.

Jeśli chodzi o uciążliwość barier ograniczających aktywność produkcyjną zakładów budowlanych, to w pierwszej kolejności wymieniają one obciążenia podatkowe. W ubiegłym kwartale tę barierę wskazało 47,4 proc. ankietowanych zakładów, obecnie ten odsetek wynosi 49,5 proc. Za główne bariery działalności firmy budowlane uznają ponadto: wysokie ceny surowców i materiałów (41 proc. obecnie, 56,3 proc. w poprzednim kwartale) oraz niestabilne prawo (40,4 proc. obecnie, 44,8 proc. poprzednio).

 

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Kategoria: Analizy
W II kwartale br. nastąpiło wyraźne przyspieszenie nominalnej dynamiki obrotów towarowych w polskim handlu zagranicznym, do czego przyczyniły się rosnące ceny transakcyjne.
Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Wyraźna poprawa salda handlowego Polski

Kategoria: Trendy gospodarcze
Po dwóch latach deficytu, Polska odnotowała w 2023 r. dodatnie saldo w obrotach handlowych. Poprawa salda nastąpiła we wszystkich głównych kategoriach towarów, a najsilniej w paliwach. Głównym czynnikiem tych tendencji były wyraźnie lepsze warunki cenowe w polskim handlu zagranicznym.
Wyraźna poprawa salda handlowego Polski

Trudne czasy dla branży budowlanej

Kategoria: Analizy
Branża budowlana zmaga się z problemami. Wcześniej największym wyzwaniem był brak rąk do pracy. Dziś są to coraz wyższe ceny materiałów, problemy kadrowe spotęgowane wojną, rosnące stopy procentowe i pogarszająca się sytuacja ekonomiczna. Firmy czekają też na pieniądze z KPO.
Trudne czasy dla branży budowlanej