IRG SGH: W VI gorsza koniunktura w polskim przemyśle przetwórczym

W czerwcu 2024 r. po raz trzeci z rzędu koniunktura w przemyśle przetwórczym pogorszyła się – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Wartość wskaźnika IRGIND wyniosła -5,8 pkt, o 1,1 pkt mniej niż w maju 2024 r. i o 4,6 pkt mniej niż przed rokiem.

Pogorszenie odnotowano zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Wartość wskaźnika dla sektora prywatnego wynosi -8,7 pkt. Spadek w ciągu miesiąca wyniósł 1,1 pkt. W ciągu roku wartość wskaźnika zmalała o 6,4 pkt.

Wskaźnik dla sektora publicznego zmniejszył swoją wartość o 7,6 pkt, do poziomu 16,2 pkt. Jest jednak o 1,7 pkt wyższy niż przed rokiem.

Autorzy badania podają, że przewidywania uczestników badania koniunktury są umiarkowanie optymistyczne – spodziewają się jej poprawy w nadchodzących miesiącach.

IRG podaje, że miesięczne zmiany wartości sald bilansowych testu koniunktury były zróżnicowane.

Odnotowano wzrosty wartości sald odpowiedzi na pytania o wielkości produkcji, zamówień krajowych i eksportowych, sytuacji finansowej przedsiębiorstw i ich ocen ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. Obniżył się poziom cen producentów i zatrudnienia.

Zmiany wartości sald w skali roku są ujemne, co zapowiada koniec pozytywnego oddziaływania czynników cyklicznych.

„Przed miesiącem roczne przyrosty jeszcze były dodatnie, co może oznaczać, że w czerwcu nastąpił punkt zwrotny koniunktury – wyniki badania w kolejnych miesiącach rozwieją tę wątpliwość” – napisano.

jz/ ana/

 


Artykuły powiązane

Światełko w tunelu – w oddali

Kategoria: Trendy gospodarcze
Polscy przedsiębiorcy wykazują ostrożny optymizm w ocenie sytuacji gospodarczej. Nie na tyle duży, by jednak planować inwestycje.
Światełko w tunelu – w oddali

Zagrożenia dla Polski w strefie euro

Kategoria: Analizy
Wprowadzenie euro jest niebezpieczne z ekonomicznego i politycznego punktu widzenia. Polska gospodarka jest jeszcze niedojrzała, różnice technologiczne, rozwój systemu finansowego, poziom konkurencyjności wymagają przyspieszonej modernizacji. Nasza gospodarka wychodzi dopiero z rozwoju zależnego, potrzebny jest czas.
Zagrożenia dla Polski w strefie euro

Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Docelowy wzrost PKB Chin w 2024 r. na poziomie 5 proc., zwiększenie krajowej konsumpcji, kontynuacja realizacji celów rozwojowych, w tym nacisk na rozwój nowoczesnego systemu przemysłowego, zmniejszenie barier w dostępie do rynku w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, poprawa otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw zagranicznych, kontynuacja działań na rzecz obniżania emisji dwutlenku węgla i osiągniecie neutralności węglowej to główne kierunki chińskiej polityki w 2024 r.
Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego