IRG SGH: wskaźnik koniunktury w przemyśle w XII wzrósł 

Wskaźnik koniunktury w przemyśle w grudniu 2020 roku wzrósł, a perspektywy dalszego rozwoju są pomyślne – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym (IRGIND) zwiększył swoją wartość w ciągu miesiąca o 8,4 pkt., do poziomu -7,8 pkt.

Autorzy badania poinformowali, że po raz pierwszy od lutego 2019 r. jest ona wyższa od wartości z analogicznego miesiąca roku wcześniejszego.

IRG podaje, że przedsiębiorstwa informują o wzroście wielkości produkcji i zamówień w ujęciu ogółem. Zmniejszyła się, choć nieznacznie, wielkość zamówień eksportowych, wzrósł poziom zatrudnienia i poprawiła się sytuacja finansowa producentów oraz ich nastroje.

„Mimo poprawy opinii, firmy wciąż bardzo źle oceniają ogólną sytuację gospodarczą w kraju” – napisano.

„Przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w przemyśle przetwórczym i gospodarce w nadchodzących miesiącach należy uznać za wyjątkowo optymistyczne” – dodano.

map/ osz/


Artykuły powiązane

Zadowoleni z życia

Kategoria: Oko na gospodarkę
Mieszkańcom Danii, Holandii i Szwecji najbliżej do poczucia pełni zadowolenia z życia. W ciągu ostatnich 10 lat poziom tego zadowolenia znacznie się poprawił w Europie, w tym w Polsce. Życie w parze, bez dzieci, to czas największej swobody. Dzieci w rodzinie to początek obaw o finansową przyszłość.
Zadowoleni z życia

Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Kategoria: Badania pracowników NBP
Wyniki analizy modelowej wskazują, że choć znaczna część koszyka konsumpcyjnego reaguje na dostosowania krajowej koniunktury, to presja popytowa narasta powoli, a na zmiany cen istotnie wpływa też globalna aktywność gospodarcza i ceny ropy naftowej.
Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

W Polsce nierównowagi wciąż jedne z najmniejszych w Europie

Kategoria: Analizy
W cieniu brexitowej sagi Komisja Europejska przedstawiła raporty z procedury koordynującej politykę gospodarczą w krajach UE. W siedmiu niezadowalająca jest skala zmniejszania nierównowag, wolniejsza nawet niż po europejskim kryzysie zadłużeniowym.
W Polsce nierównowagi wciąż jedne z najmniejszych w Europie