Jagiełło, PKO BP: Fala konsolidacji zmyje banki średnie i małe

Siły, które prą do łączenia podmiotów w branży bankowej, dziś są dużo potężniejsze niż wcześniej. Fala konsolidacji "wymiecie" banki średnie i małe – uważa Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.
Jagiełło, PKO BP: Fala konsolidacji zmyje banki średnie i małe

(PKO BP)

„Presja na koncentrację jest obecnie dużo większa niż wcześniej” – mówi Jagiełło. „10 lat temu pierwszą falę koncentracji wywołał kryzys finansowy, a obecnie fala koncentracji związana jest z wyścigiem technologicznym, który wymaga dużych inwestycji, i z presją regulacyjną w zakresie wymogów kapitałowych, prawnych i pro-konsumenckich stawianych bankom” – dodaje.

Jego zdaniem procesy konsolidacyjne w krajowym sektorze bankowym w najbliższych kwartałach będą widoczne i banki będą się łączyły. Małe organizmy nie są w stanie sprostać tym wymaganiom, a jeżeli się starają, to mają bardzo niski zwrot z kapitałów, co powoduje, że ich właściciele muszą się zastanawiać, czy to dobra alokacja kapitału – sądzi prezes PKO BP.

Jego zdaniem w Polsce jest miejsce dla kilku instytucji finansowych, a obecna fala konsolidacji „wymiecie” banki średnie i małe. „Zostanie tylko pięć dużych grup finansowych i banki niszowe, specjalistyczne” – przewiduje Jagiełło.

Prezes zapewnia, że PKO BP nie jest zainteresowany przejęciem banku o aktywach niższych niż 100 mld zł.

(Na podst. PAP oprac. WK/OF)

 

 

(PKO BP)

Tagi


Artykuły powiązane

Telekomy prą do konsolidacji

Kategoria: Analizy
Od lat między Komisją Europejską, a telekomami toczy się gra o to, ilu operatorów komórkowych powinno działać na krajowych rynkach. Telekomy chcą zmniejszyć ich liczbę do nie więcej niż trzech. Komisja stara się zachować nie mniej niż czterech.
Telekomy prą do konsolidacji

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Kategoria: Analizy
Specyfiką napływu kapitału do państw należących do Inicjatywy Trójmorza w latach 2000-2019 było przede wszystkim to, że kraje te absorbowały kapitał głównie w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Spadek siły rynkowej firm amerykańskich

Kategoria: VoxEU
W ciągu ostatnich kilku dekad siła rynkowa przedsiębiorstw amerykańskich w przemyśle wytwórczym spadła wraz ze wzrostem udziału w sprzedaży krajowej firm zagranicznych. Jednak poziom koncentracji rynku i poziom marż ogółem pozostały stabilne.
Spadek siły rynkowej firm amerykańskich