KE: Skarga do TSUE w spr. systemu dyscyplinarnego sędziów w Polsce

10.10.2019

Komisja Europejska poinformowała o skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu przeciwko Polsce w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów. KE chce rozpatrzenia skargi w trybie przyspieszonym.

„Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce, aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną” – przekazała KE.

KE wszczęła 3 kwietnia 2019 r. wobec Polski postępowanie o naruszenie prawa UE. Jej zdaniem, rozwiązania przyjęte przez władze w Warszawie podważają niezawisłość polskich sędziów, nie dając niezbędnych gwarancji, pozwalających chronić ich przed polityczną kontrolą.

luo/akl/ap/

Artykuły powiązane