KE: podniosła prognozę wzrostu PKB Polski w ’24 do 2,8 proc.

Komisja Europejska podwyższyła prognozy wzrostu gospodarczego Polski w 2024 r. do 2,8 proc. z 2,7 proc., a w 2025 r. do 3,4 proc. z 3,2 proc. – wynika z wiosennej rundy prognoz KE. Komisja obniżyła szacunek inflacji HICP w 2024 r. do 4,3 proc. z 5,2 proc., a na 2025 r. do 4,2 proc. z 4,7 proc.

„Przewiduje się, że wzrost realnego PKB odbije do 2,8 proc. w 2024 roku. Oczekuje się, że konsumpcja prywatna będzie głównym motorem wzrostu, wspieranym przez szybko rosnące płace, dodatkowe rządowe wsparcie społeczne zwiększające dochód do dyspozycji, poprawę nastrojów konsumentów i malejącą presję inflacyjną. Pozytywny wkład spożycia publicznego do PKB ma wzrosnąć w 2024 roku. Prognozuje się, że inwestycje będą wspierać wzrost, ale w mniejszym stopniu niż w 2023 r., ostatnim roku, w którym można było wykorzystać fundusze UE z okresu programowania 2014-2020. Przewiduje się, że wkład eksportu netto będzie ujemny, ponieważ rosnący popyt krajowy ma napędzać import przy stłumionym eksporcie” – napisano.

„Przewiduje się, że w 2025 r. realny PKB wzrośnie o 3,4 proc. Spożycie prywatne ma pozostać głównym motorem wzrostu w związku z przyspieszeniem inwestycji finansowanych ze środków UE, przy jednoczesnym spowolnieniu wzrostu spożycia publicznego. Oczekuje się, że ujemny wkład eksportu netto zmniejszy się. Zagrożenia dla perspektyw wzrostu wiążą się głównie z dalszymi opóźnieniami w realizacji inwestycji finansowanych ze środków UE oraz wyższą stopą oszczędności gospodarstw domowych” – dodano.

W ocenie KE stopa bezrobocia w Polsce może nieznacznie wzrosnąć w 2024 r., ale pozostanie na historycznie niskim poziomie blisko 3 proc. w obliczu negatywnych trendów demograficznych.

Komisja przewiduje stagnację zatrudnienia w 2024 i 2025 r. oraz oczekuje, że płace będą nadal rosły w szybkim tempie, napędzane przez 20-proc. wzrost płacy minimalnej w 2024 r., duży wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym i historycznie niską stopę bezrobocia. Płace realne mają znacząco wzrosnąć zarówno w 2024, jak i w 2025 r.

KE prognozuje, że inflacja HICP spadnie do 4,3 proc. w 2024 r. i 4,2 proc. w 2025 r.

„Inflacja z wyłączeniem energii i żywności ma pozostać powyżej 4 proc. w 2024 r., ponieważ dezinflacja w usługach postępuje bardzo stopniowo, przy dużym wzroście płac. W porównaniu z prognozą zimową, prognozowana inflacja na lata 2024 i 2025 została zrewidowana w dół i odzwierciedla niższą inflację w pierwszym kwartale 2024 r. oraz bardziej stopniowe odmrażanie cen energii w latach 2024-2025. Prognoza zimowa zakładała zaprzestanie stosowania środków mających na celu złagodzenie wpływu wysokich cen energii w lipcu 2024 r.”

tus/ osz/


Artykuły powiązane

Dezinflacja nawet przy wyższym PKB

Kategoria: Analizy
Inflacja CPI w 2024 r. wyniesie 3 proc.; w 2025 r. – 3,4 proc., a w 2026 r. – 2,9 proc. – zakłada marcowa projekcja z Raportu o inflacji przygotowana przez Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Ścieżka inflacji jest niższa, a PKB wyższa niż w projekcji listopadowej.
Dezinflacja nawet przy wyższym PKB

Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Docelowy wzrost PKB Chin w 2024 r. na poziomie 5 proc., zwiększenie krajowej konsumpcji, kontynuacja realizacji celów rozwojowych, w tym nacisk na rozwój nowoczesnego systemu przemysłowego, zmniejszenie barier w dostępie do rynku w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, poprawa otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw zagranicznych, kontynuacja działań na rzecz obniżania emisji dwutlenku węgla i osiągniecie neutralności węglowej to główne kierunki chińskiej polityki w 2024 r.
Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego