KE: prognoza dla Polski deficyt gg w ’24 r. – 5,4 proc.

Komisja Europejska prognozuje, że deficyt sektora general government (gg) w Polsce w 2024 r. znajdzie się na poziomie 5,4 proc. PKB, w 2025 r. wyniesie 4,6 proc. – podano w najnowszych prognozach KE. Dług sektora gg Polski wg KE ma wynieść w 2024 r. 53,7 proc. PKB, a w 2025 r. wzrosnąć do 57,7 proc. PKB.

„Oczekuje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do 5,4 proc. PKB w 2024 roku. Wydatki na obronność będą dalej rosnąć. Przewiduje się, że koszt budżetowy netto środków wsparcia związanego z cenami energii wyniesie 0,5 proc. PKB, odzwierciedlając przedłużenie większości programów wsparcia, przy ograniczonych dochodach z opłat od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw energetycznych” – napisano w raporcie.

Komisja Europejska prognozuje, że w 2025 r. deficyt obniży się do 4,6 proc. PKB.

„Rząd zdecydował o zwiększeniu powszechnego zasiłku 500+ dla rodzin z dziećmi, obecnie nazywanego 800+, oraz o podniesieniu wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc. i urzędników sektora publicznego o 20 proc. W oparciu o niezmienioną politykę prognozuje się, że deficyt spadnie do 4,6 proc. PKB w 2025 r., dzięki cyklicznemu ożywieniu i stopniowemu wycofywaniu środków wsparcia, związanego z cenami energii” – napisano.

„Oczekuje się, że inwestycje w obronność będą nadal rosły, odzwierciedlając nadchodzące dostawy wcześniej zakupionego sprzętu wojskowego” – dodano.

Dług sektora gg Polski wg KE ma wynieść w 2024 r. 53,7 proc. PKB, a w 2025 r. wzrosnąć do 57,7 proc. PKB.

„Dług publiczny wyniósł 49,6 proc. PKB w 2023 roku. Przewiduje się, że w 2024 r. wzrośnie do 53,7 proc. PKB, a w 2025 r. znajdzie się na poziomie 57,7 proc. PKB” – napisano w raporcie KE.

„Wzrost długu publicznego wynika z wysokich deficytów i korekt przepływów kapitału związanych z harmonogramem inwestycji obronnych” – dodano.

pat/ gor/


Artykuły powiązane

O zdrowy rozsądek w polityce pieniężnej

Kategoria: Analizy
Dziennik „Rzeczpospolita” wyróżnia się regularnym udostępnianiem swych łamów opiniom dotyczącym polityki pieniężnej. W większości autorami tych opinii są byli członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Niestety, często zawierają one błędy merytoryczne. Bank centralny poświęcił wiele uwagi ich prostowaniu.
O zdrowy rozsądek w polityce pieniężnej