KE proponuje wzmocnienie narzędzi reagowania na kryzysy

Komisja Europejska chce przeznaczenia 2 mld euro więcej na wzmocnienie rezerw sprzętu strategicznego na wypadek sytuacji zagrożenia zdrowia, pożarów lasów, incydentów chemicznych, biologicznych lub nuklearnych, by UE mogła lepiej sobie radzić z poważnymi sytuacjami kryzysowymi.

„Jeden z wniosków z pandemii Covid-19 jest taki, że Europa potrzebuje solidniejszego systemu ochrony ludności. Systemu będącego w stanie odpowiedzieć szybko i efektownie na kryzys, który miałby wpływ na dużą liczbę państw członkowskich, albo nawet na wszystkie” – powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz.

Komisja proponuje, by część obecnie istniejącego unijnego mechanizmu ochrony ludności rescEU została wzmocniona kwotą 2 miliardów euro w latach 2021-2027. Jeśli zgodziłby się na to państwa członkowskie całkowity budżet na mechanizm ochrony ludności Unii Europejskiej wyniósłby wówczas 3,1 mld euro.

Za te środki UE utworzyłaby rezerwę zdolności reagowania kryzysowego. Chodzi m.in. o sprzęt medyczny, medyczne samoloty ewakuacyjne, szpitale polowe, samoloty przeciwpożarowe i śmigłowce. Wszystko po to, by pomoc można było szybko zmobilizować do wykorzystania we wszystkich państwach członkowskich.

Komisja proponuje wzmocnienie swoich kompetencji, by UE po raz pierwszy mogła bezpośrednio zaopatrywać się w odpowiedni sprzęt. Teraz mechanizm ochrony ludności opiera się o zasoby państw członkowskich. Jeśli trzęsienie ziemi, powódź czy pożary dotkną jakiś kraj, inne państwa na zasadzie solidności wysyłają tam swoich ratowników, strażaków, samoloty gaśnicze czy inne zasoby.

„Ten system działał bardzo dobrze w sytuacjach kryzysowych, które miały ograniczony zasięg do jednego lub kilku krajów członkowskich. Nie jest on jednak bardzo efektywny w przypadku, gdy duża liczba lub wszystkie państwa członkowskie są dotknięte w tym samym czasie” – mówił Lenarczicz.

Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest sytuacja z końca lutego, gdy Włochy, gdzie najwcześniej zaczęła się w UE pandemia, zwróciły się o sprzęt medyczny, jednak nie doczekały się żadnej odpowiedzi ze strony innych krajów. Z tego powodu KE wkrótce po tym ogłosiła, że będzie tworzyć rezerwy sprzętu na poziomie UE w ramach rescEU.

Komisja chce, żeby UE w pełni finansowała tworzenie i koszty operacyjne działania rescEU. Dodatkowo utworzone ma być centrum koordynacyjne zajmujące się różnego rodzaju kryzysami, z którym miałby się kontaktować odpowiednie krajowe jednostki.

„Wzmocnione rescEU zapewniłoby, że UE będzie dobrze wyposażona, aby wspierać państwa członkowskie i obywateli, gdy zdolności reagowania na poziomie krajowym byłby przekroczone” – tłumaczył Lenarczicz.

Komisja zaproponowała także znaczne zwiększenie o 5 mld euro swojego budżetu na globalną pomoc humanitarną. Jeśli unijne stolice dałby na to zgodę, UE miałaby do dyspozycji 14,8 mld euro na reagowanie na rosnące potrzeby na całym świecie w kolejnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027.

stk/ kar/ asa/


Artykuły powiązane

Kryzysy zmieniają gospodarkę

Kategoria: Trendy gospodarcze
Kataklizmy gospodarcze czy polityczne wprowadzają zmiany w światowej gospodarce i w gospodarkach narodowych. Także i teraz ekonomiści spodziewają się zmian, chociaż skutki pandemii poznamy za kilka miesięcy. Przewidywane jest cofnięcie się globalizacji i większa ingerencja państwa w gospodarkę.
Kryzysy zmieniają gospodarkę

Wzmocnienie transportu poprawi produktywność gospodarki

Kategoria: Trendy gospodarcze
W ciągu 10 lat przybyło nam 2 412,5 km dróg szybkiego ruchu i autostrad, ale jednocześnie zlikwidowano 588 km szlaków kolejowych. Niemal dwie trzecie Polaków mieszkających na terenach wiejskich pozbawionych jest transportu publicznego.
Wzmocnienie transportu poprawi produktywność gospodarki

Jak Europa radzi sobie z problemowymi bankami

Kategoria: Instytucje finansowe
Były prezes Banku Anglii, Mervin King, podczas seminarium w 2010 r. powiedział: „… large complex financial institutions are global – at least in life if not in death”. Zaakcentował w ten sposób brak międzynarodowych ram zarządzania kryzysem bankowym oraz podkreślił odpowiedzialność, jaka ciąży na poszczególnych krajach w radzeniu sobie z upadłościami banków.
Jak Europa radzi sobie z problemowymi bankami