KE: Wskaźniki nastrojów w gosp. Polski i oczek. inflacyjnych w VI

29.06.2020

Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator – ESI) w czerwcu 2020 r. wzrósł do 57,6 pkt z 46,9 pkt w maju 2020 r. – wynika z opublikowanych danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

Jak podaje DG EcFin, wskaźnik koniunktury w polskim przemyśle w czerwcu 2020 r. wyniósł minus 28,4 pkt wobec minus 35,0 pkt w maju 2020 r.

Wskaźnik nastrojów w gospodarce (Economic Sentiment Indicator – ESI) składa się ze wskazania dla przemysłu (40 proc.), usług (30 proc.), konsumentów (20 proc.), budownictwa i handlu detalicznego (po 5 proc.). Poziom 100 pkt odpowiada długoterminowej średniej ESI (od 1990 r.).

Z opublikowanych danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej wynika też, że wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce w czerwcu 2020 r. spadł do 46,1 pkt z 48,3 pkt w maju 2020 r.

Ankietowani są pytani o to, jak ich zdaniem będą się kształtować ceny w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Wskaźnik nie uwzględnia frakcji respondentów oczekujących wzrostu cen, ale wolniejszego niż obecnie postrzegany. Powstaje przez dodanie odsetka respondentów oczekujących szybszego wzrostu cen do podzielonego przez dwa odsetka osób oczekujących takiego samego wzrostu cen i odjęcie od tej sumy odsetka osób oczekujących spadku cen oraz połowy odsetka odpowiedzi wskazujących na stabilizację cen. Wskaźnik jest publikowany po odsezonowaniu.

Co miesiąc Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej publikuje zharmonizowany Wskaźnik Nastrojów Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator – ESI) dla 27 państw UE. W przypadku Polski oparty jest on na ankietach przeprowadzanych przez GfK Polonia w ciągu pierwszych 12 dni miesiąca, na próbie co najmniej 1020 osób.

pat/map/gor/asa/

Artykuły powiązane