KE zaproponowała roczny budżet UE na ’24 rzędu 189,3 mld euro

Komisja Europejska zaproponowała w czwartek roczny budżet UE na 2024 rok wysokości 189,3 mld euro. Zostanie on uzupełniony o płatności szacowane na 113 mld euro z przeznaczeniem na dotacje w ramach unijnego instrumentu na rzecz odbudowy po pandemii – NextGenerationEU.

KE podała, że projekt budżetu na 2024 rok zgodnie z planem zapewnia kluczowe finansowanie na realizację priorytetów politycznych Unii.

Komisja proponuje przeznaczenie 53,8 mld euro na wspólną politykę rolną i 1,1 mld euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury. 47,9 mld euro ma wesprzeć rozwój regionalny i spójność regionalną, a 15,8 mld euro będzie wyasygnowane na wsparcie partnerów UE i jej interesów na świecie, z czego 11,4 mld euro na Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” (ISWMR – Globalny wymiar Europy), 2,1 mld euro zostanie przeznaczone Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III), a 1,7 mld euro na pomoc humanitarną (HUMA).

KE chce przeznaczyć 13,6 mld euro na badania naukowe i innowacje, z czego 12,8 mld euro na „Horyzont Europa”, sztandarowy program badawczy Unii Europejskiej. Projekt budżetu obejmuje również finansowanie europejskiego aktu w sprawie czipów, w ramach programu „Horyzont Europa” oraz przegrupowanie na ten cel środków z innych programów.

4,6 mld euro ma trafić na europejskie inwestycje strategiczne, z czego 2,7 mld euro na instrument „Łącząc Europę” z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury transgranicznej, 1,3 mld euro na program „Cyfrowa Europa” oraz 348 mln euro na kluczowe priorytety w ramach InvestEU (badania naukowe i innowacje, dwojaka transformacja – ekologiczna i cyfrowa, sektor zdrowia i technologie strategiczne).

KE chce, aby 2,1 mld euro zostało przeznaczone na wydatki na przestrzeń kosmiczną, głównie na europejski program kosmiczny.

3,96 mld euro ma trafić na rosnące koszty finansowania zewnętrznego związane z Funduszem Odbudowy, 3,7 mld euro na Erasmus+, aby tworzyć możliwości kształcenia i mobilności dla ludzi, 332 mln euro na wsparcie artystów i twórców w całej Europie oraz 215 mln euro na promowanie sprawiedliwości, praw i wartości.

Projekt budżetu na 2024 rok jest częścią długoterminowego budżetu Unii przyjętego pod koniec 2020 roku.

„Budżet UE nadal zapewnia Europie środki, które pomogą jej sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom. Budżet ten, podobnie jak budżety krajowe, boryka się jednak z ograniczeniami wynikającymi z rosnących kosztów, podczas gdy potrzeby finansowe nie maleją. Budżet ten opracowano z myślą o tym, by nadal wspierać zieloną i cyfrową transformację Unii, i pozostaje on jednym z najskuteczniejszych narzędzi przynoszących wyraźną poprawę życia obywateli” – powiedział Johannes Hahn, komisarz do spraw budżetu i administracji.

Z Brukseli Łukasz Osiński

luo/ fit/ pr/


Artykuły powiązane

Budżet – fikcyjna siła Rosji

Kategoria: Makroekonomia
Zasobny budżet przez lata postrzegano jako symbol siły Rosji oraz główne narzędzie kształtowania rozwoju społecznego i gospodarczego. W ostatnim okresie stał się również podstawowym instrumentem obrony przed skutkami sankcji.
Budżet – fikcyjna siła Rosji

Sankcje i rosyjskie mity

Kategoria: Trendy gospodarcze
Na podstawie przekazu płynącego z Moskwy można by wnioskować, że gospodarka Rosji od dawna nie miała się tak dobrze, jak w okresie nakładanych na nią lawinowo narastających sankcji. Jaka jest jednak prawda? Czy Rosja rzeczywiście – jak twierdzi jej prezydent Władimir Putin – „nic nie straciła i nie straci” na wojnie, czy też sankcje to nasilający się czynnik degradacji tego państwa na gospodarczej mapie świata?
Sankcje i rosyjskie mity

Brama na Świat odpowiedzią na Pas i Szlak

Kategoria: Trendy gospodarcze
Osiem lat po tym, jak chiński prezydent Xi Jinping zainicjował ambitny projekt Jeden Pas, Jeden Szlak, Unia Europejska rozpoczęła realizację własnej strategii rozwoju globalnej infrastruktury pod nazwą Global Gateway. Można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Czy Unia powinna jednak w ogóle konkurować z Chinami w tym obszarze?
Brama na Świat odpowiedzią na Pas i Szlak