KNF: Banki i ubezpieczyciele powinny zatrzymać wyprac. zysk

26.03.2020

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że w związku z epidemią banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku – poinformowała w komunikacie KNF.

„Z uwagi na obecną sytuację zw. z epidemią oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu oczekujemy, że banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku” – powiedział cytowany w komunikacie przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

„Oczekujemy także niepodejmowania, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej” – dodał.

Przewodniczący podał, że wzmocnienie bazy kapitałowej poprzez zatrzymanie całości zysku jest w ocenie nadzoru konieczne dla zwiększenia możliwości skutecznego reagowania banków i zakładów ubezpieczeń na obecne i przyszłe zagrożenia oraz bezpiecznego kontynowania podstawowej działalności.

W grudniu 2019 roku KNF przedstawiła ogólne kryteria wypłaty dywidendy dla banków komercyjnych w 2020 roku, które okazały się zgodne ze stanowiskiem KNF z 2018 roku dotyczącym polityki dywidendowej w perspektywie średnioterminowej.

Komisja uznała, że banki chcące wypłacić do 75 proc. zysku na dywidendę muszą mieć wskaźnik Tier1 nie niższy niż wymagane minimum, podwyższony o dodatkowy bufor w wysokości 1,5 p.p. Komisja dopuściła możliwość przeznaczenia całego zysku na dywidendę.

Na początku 2020 roku KNF powysyłał bankom indywidualne zalecenia dotyczące polityki dywidendowej z zysku za 2019 r.

seb/ ana/

Artykuły powiązane