KNF: Jest przestrzeń do dalszej konsolidacji w polskim sekt. ban.

Jest przestrzeń do dalszej konsolidacji w polskim sektorze bankowym – uważa przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

Jastrzębski poinformował, że KNF nie ma wizji, jeżeli chodzi o poziom optymalnej koncentracji na rynku bankowym, przy czym głównym potencjalnym ryzykiem w tym obszarze jest utworzenie się podmiotów typu „too big to fail”.

„Wydaje mi się, że przestrzeń do konsolidacji nadal jest. (…) Nie jesteśmy na takim poziomie konsolidacji, na jakim dalsza konsolidacja mogłaby stanowić czynnik ryzyka z punktu widzenia nadzoru ostrożnościowego. Raczej patrzymy na to w kategoriach odwiecznej gry między konkurencyjnością a rentownością” – wskazał szef KNF w trakcie panelu Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

„Należy zakładać, że konsolidacja (…) w naturalny sposób będzie sprzyjać rentowności. Ciemniejszą stroną jest być może spadek konkurencji na rynku i co za tym idzie jakieś pogorszenie od strony klientowskiej. Ale naszym zdaniem to jest gra rynkowa, która na ten moment, jeżeli się toczy, (…) to nie jest jeszcze coś, co by świeciło pomarańczowe czy czerwone światło na naszym radarze ryzyka ostrożnościowego” – dodał.

Jastrzębski broni pewnej roli państwa w polskim sektorze bankowym, ponieważ w kraju nie doczekano się na ten moment istotnego kapitału prywatnego, który mógłby na ten rynek wejść i uzupełnić rolę kapitału z udziałem Skarbu Państwa.

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Wysoko, poza horyzont: inflacja i konsolidacja długów w ujęciu historycznym

Kategoria: VoxEU
Globalny kryzys finansowy i pandemia spowodowały znaczny wzrost długów publicznych. W przyszłości rządy mogą dążyć do ich obniżenia, także poprzez inflację. Historyczne badania wskazują, że największa częstotliwość konsolidacji długów zbiegała się z okresami niskiej, stabilnej inflacji obserwowanej w warunkach wiarygodnej polityki pieniężnej i fiskalnej.
Wysoko, poza horyzont: inflacja i konsolidacja długów w ujęciu historycznym

Fuzje i przejęcia w europejskiej bankowości

Kategoria: Analizy
Praktyka gospodarcza ostatnich lat wyraźnie pokazuje, że sektor finansowy jest jednym z głównych obszarów dokonywania fuzji i przejęć na świecie.
Fuzje i przejęcia w europejskiej bankowości

NBP strażnikiem stabilności systemu finansowego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Narodowy Bank Polski pełni istotną rolę w zapewnieniu stabilności systemu finansowego, a szczególnie sektora bankowego. W zakresie nadzoru finansowego jego rola ulegała zmianom. W latach 1989-2007 NBP był bezpośrednio zaangażowany w nadzór nad bankami, a od 2015 r. pełni wiodącą funkcję w nadzorze makroostrożnościowym.
NBP strażnikiem stabilności systemu finansowego