KNF: Sytuacja sektora bankowego w I kw. ’24 pozostawała stabilna

Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że sytuacja sektora bankowego w I kwartale 2024 r. pozostawała stabilna.

„W I kwartale 2024 r. nastąpił wzrost poziomu ekspozycji na ryzyko kredytowe i ryzyko operacyjne” – napisał KNF w raporcie.

„Sytuacja kapitałowa sektora pozostaje stabilna” – dodano.

map/ asa/


Artykuły powiązane

NBP strażnikiem stabilności systemu finansowego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Narodowy Bank Polski pełni istotną rolę w zapewnieniu stabilności systemu finansowego, a szczególnie sektora bankowego. W zakresie nadzoru finansowego jego rola ulegała zmianom. W latach 1989-2007 NBP był bezpośrednio zaangażowany w nadzór nad bankami, a od 2015 r. pełni wiodącą funkcję w nadzorze makroostrożnościowym.
NBP strażnikiem stabilności systemu finansowego

Wpływ wojny w Ukrainie na stabilność krajowego sektora bankowego

Kategoria: Analizy
Rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do eskalacji napięć geopolitycznych i serii bezprecedensowych sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś przez UE, USA oraz inne kraje. W rezultacie konsekwencje ataku Rosji na Ukrainę dotknęły całą gospodarkę światową, w tym w szczególności Europę.
Wpływ wojny w Ukrainie na stabilność krajowego sektora bankowego

Regulacji sektora bankowego jest za dużo

Kategoria: Trendy gospodarcze
Po raz pierwszy, od kiedy pamiętam, mamy do czynienia z obniżeniem zarówno nominalnego poziomu kapitałów w bankach, jak i nadwyżek kapitałowych ponad poziomy wymagane ustawowo i nadzorczo. Może na tym ucierpieć akcja kredytowa – ostrzega dr Olga Szczepańska, dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej NBP.
Regulacji sektora bankowego jest za dużo