KNF: Wartość aktywów OFE wzrosła w grudniu o 3,0 proc. mdm

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec grudnia o 3,0 proc. mdm do 186,6 mld zł – wynika z danych KNF. Alokacja w akcje spółek notowanych na GPW zmalała do 81,9 proc.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem listopada o 3,1 proc. do 53,40 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 67 pb mdm i wyniosła 91,9 proc. Na giełdach zagranicznych zmalała o 15 pb do 10,0 proc.

Alokacja w krajowe akcje wzrosła przy tym o 82 pb i na koniec grudnia stanowiły one 81,9 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.

Na pierwszym miejscu pod względem udziału krajowych akcji w swoim portfelu utrzymało się OFE Pocztylion, które zajęło tę pozycję przed miesiącem. W grudniu miało ulokowane w nich 85,5 proc. aktywów. MetLife OFE utrzymało się tuż za Pocztylionem, z 85,1 proc. portfela wypełnionego krajowymi akcjami.

Z kolei najniższy udział krajowych akcji nadal utrzymuje UNIQA OFE (78,5 proc.).

Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec poprzedniego miesiąca o 3,8 proc. mdm do 171,5 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 1,5 proc. mdm do 18,7 mld zł, a krajowych wzrosła o 4,1 proc. do 152,9 mld zł.

WIG zyskał w grudniu 2,2 proc., a WIG20 wzrósł o 3,3 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 4,4 proc., Stoxx Europe 600 wzrósł o 5,4 proc., a niemiecki DAX zwyżkował o 5,2 proc.

Wartość instrumentów dłużnych w portfelach OFE zmalała w listopadzie o 2,5 proc. do 12,1 mld zł. Alokacja zmalała o 37 pb do 6,5 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji 2,9 mld zł gotówki, o 13,2 proc. mniej niż na koniec listopada. Udział gotówki spadł o 30 pb i wyniósł niecałe 1,6 proc. aktywów.

kk/ ana/


Artykuły powiązane

Rynki akcji państw Trójmorza - możliwa konsolidacja?

Kategoria: Analizy
Rynki akcji państw Trójmorza są mocno zróżnicowane. Większość z nich w ostatnich latach przeżywała stagnację, ale globalny wzrost zainteresowania akcjami wśród inwestorów indywidualnych może być szansą na ich rozwój. Czy pod wspólnym szyldem?
Rynki akcji państw Trójmorza - możliwa konsolidacja?

Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?

Kategoria: Analizy
Prowadzony na dużą skalę skup obligacji w ramach programu PEPP zmniejsza rynkową podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro. Ten efekt mógłby przynajmniej częściowo zostać zneutralizowany, gdyby EBC emitował własne certyfikaty depozytowe.
Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?

Wartość aktywów banków wyższa niż polskie PKB

Kategoria: Rynki kapitałowe
Po raz pierwszy aktywa sektora bankowego w Polsce w połowie 2020 r. były wyższe niż 100 proc. PKB. To wciąż poziom bezpieczny i prawie trzy razy niższy niż w strefie euro. Niestety zyskowność banków straciła swoją dynamikę.
Wartość aktywów banków wyższa niż polskie PKB