KNF: Wskaźnik ROE sektora bank. na koniec X wyniósł 13,12 proc.

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec października 2023 r. wyniósł 13,12 proc. wobec 13,48 proc. we wrześniu 2023 r. i 3,62 proc. w październiku 2022 r. – podała Komisja Nadzoru Finansowego w opracowaniu.

Marża odsetkowa netto wyniosła w ujęciu miesięcznym 3,80 proc. w październiku 2023 r. wobec 3,79 proc. we wrześniu 2023 r. i wobec 2,97 proc. w październiku 2022 r.

KNF podał, że na koniec października 2023 r. łączna strata wykazana przez banki komercyjne wyniosła 6,3 mld zł. Aktywa tych banków stanowiły ok. 1,2 proc. aktywów sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 32,7 mld zł.

Na koniec października 2023 r. udział banków ze stratą wynosił:

– 1,2 proc. portfela należności od sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych;

– 0,4 proc. portfela depozytów sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych.

map/ osz/


Artykuły powiązane

Japoński sektor bankowy

Kategoria: Usługi finansowe
Japonia to trzecia pod względem wielkości PKB gospodarka świata z dużym i silnym sektorem bankowym. Japońskie banki odgrywają bardzo ważną rolę w mobilizowaniu oszczędności gospodarstw domowych i dostarczaniu finansowania przedsiębiorstwom. Podobnie jak w Europie, korporacje kraju Kwitnącej Wiśni w ograniczonym stopniu finansują rozwój ze środków pochodzących z emisji obligacji. Długoterminowe finansowanie zewnętrzne przedsiębiorstw opiera się na kredycie bankowym.
Japoński sektor bankowy

Niuanse chińskiego systemu finansowego

Kategoria: Analizy
W chińskim systemie finansowym banki są instrumentem realizacji celów gospodarczych rządu. Otwartym pozostaje pytanie, jak długo rola ta będzie utrzymana.
Niuanse chińskiego systemu finansowego

Regulacji sektora bankowego jest za dużo

Kategoria: Trendy gospodarcze
Po raz pierwszy, od kiedy pamiętam, mamy do czynienia z obniżeniem zarówno nominalnego poziomu kapitałów w bankach, jak i nadwyżek kapitałowych ponad poziomy wymagane ustawowo i nadzorczo. Może na tym ucierpieć akcja kredytowa – ostrzega dr Olga Szczepańska, dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej NBP.
Regulacji sektora bankowego jest za dużo