Koniunktura NBP: Oczekiwania inflacyjne firm wyraźnie wzrosły

Oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące inflacji cen konsumenta wyraźnie wzrosły, a firmy widzą także rosnącą presję na ceny producentów – wynika z najnowszej wersji badania NBP „Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

„Oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące inflacji cen konsumenta (CPI w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy) wyraźnie wzrosły. Istotnie wyższy niż w poprzednim badaniu (a także niż przed rokiem) był bowiem odsetek przedsiębiorstw prognozujących przyspieszenie wzrostu cen konsumenta (57,2 proc.). Jednocześnie zmniejszył się udział firm oczekujących spadku ich dynamiki (do 9,5 proc.). Mniej niż w poprzednim badaniu było także podmiotów prognozujących utrzymanie dynamiki cen konsumenta na dotychczasowym poziomie (o 4 pkt. proc.)” – napisano.

Firmy widzą rosnącą presję na ceny producentów zarówno w krótkim, jak i długim kwartale.

„W II kw. br. spodziewane jest dalsze przyspieszenie wzrostu cen produkcji przedsiębiorstw ankietowanych w SM NBP. Wyraźnie wzrósł, względem poprzedniego kwartału, wskaźnik kierunku zmian cen produkcji (do 50,8 pkt., wobec 39,5 pkt. w poprzednim badaniu). Odsetek przedsiębiorstw prognozujących wzrost cen produkcji w horyzoncie kolejnego kwartału jest relatywnie wysoki (55,6 proc. s.a.) i wyraźnie przewyższa obecnie udział podmiotów oczekujących ich spadku (4,7 proc. s.a.). Jednocześnie stosunkowo silnie zwiększyła się (względem grudnia 2020 r.) skala prognozowanych podwyżek cen oferowanych produktów. Do stosunkowo wysokiego poziomu wzrósł, bowiem wskaźnik prognoz cen własnych (do 1,7 pkt., wobec 0,6 pkt. w poprzednim badaniu)” – napisano.

„Także w dłuższym okresie (w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy) firmy nieco częściej spodziewają się wzrostu cen producenta niż w poprzednim badaniu SM NBP. Skala wzrostu tego wskaźnika (2,7 pkt.) jest jednak wyraźnie mniejsza niż w przypadku prognoz na kolejny kwartał. Oznacza to, że po przyspieszeniu w II kw. wzrost cen producenta może spowolnić. Odsetek podmiotów oczekujących wzrostu cen (w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy) oferowanych produktów (47 proc.) kształtował się na poziomie zbliżonym do średniej z ostatnich dwóch lat. Najczęściej podwyżki cen są planowane w dostarczaniu wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją (59 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energie elektryczną (57 proc. firm) oraz w handlu i naprawach (56 proc.), – najrzadziej w transporcie (25 proc.).

Według NBP, odpowiedzi ankietowanych przedsiębiorstw wskazują na wyraźne przyspieszenie wzrostu cen producenta już w I kw. br.

„Wskaźnik presji cenowej trzeci kwartał z rzędu odnotował wyraźny wzrost i kształtuje się na relatywnie wysokim poziomie (22,9 pkt. w I kw. br., wobec 11,7 pkt. w poprzednim badaniu). Najsilniejszy wzrost wskaźnika presji inflacyjnej odnotowano w przemyśle, do czego przyczynić się mogły drożejące surowce, a także deprecjacja złotego względem euro, w którym rozliczna jest większość polskiego eksportu. Wyraźny wzrost wskaźnika odnotowano także w handlu, słabszy w budownictwie i w sektorze usługowym z wyłączeniem handlu” – napisano.

tus/ asa/


Artykuły powiązane