Koniunktura NBP: Opłacalność cenowa eksportu wzrosła w I kw.

W I kw. 2021 r. opłacalność cenowa eksportu wzrosła i wciąż kształtowała się na relatywnie dobrym poziomie – wynika z najnowszej wersji badania NBP „Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

„W I kw. 2021 r. opłacalność cenowa eksportu wzrosła i wciąż kształtowała się na relatywnie dobrym poziomie. Równocześnie bieżący kurs złotego nie stanowił istotnej bariery rozwoju przedsiębiorstw. W I kw. 2021 r. opłacalność eksportu rozliczanego w euro i dolarze wzrosła o odpowiednio 1,4 i 2,5 pkt. proc. kdk. Odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz średni udział nieopłacalnego eksportu wśród eksporterów utrzymały się na podobnym poziomie jak przed kwartałem i wciąż przyjmowały wartości zbliżone do historycznych minimów. Na niskim z perspektywy historycznej – choć nieco wyższym niż przed kwartałem i przed rokiem – poziomie pozostaje również odsetek przedsiębiorstw wskazujących na kurs walutowy jako na barierę rozwoju” – napisano.

Z badania wynika, że kurs euro, przy którym eksport staje się nieopłacalny wynosił w I kw. 4,10 vs. 4,07 w IV kw. 2020 r., a kurs przy którym import staje się nieopłacalny wynosił 4,68 vs. 4,67 w IV kw.

Kurs dolara, przy którym eksport staje się nieopłacalny wynosił w I kw. 3,50 vs. 3,46 w IV kw., a kurs USD przy którym import staje się nieopłacalny wynosił 4,14 wobec 4,15 kwartał wcześniej.

tus/ asa/


Artykuły powiązane

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Kategoria: Analizy
Wyniki polskiego handlu zagranicznego w 2019 r. wskazują na znaczną poprawę salda obrotów. Dynamika eksportu obniżyła się relatywnie niewiele, biorąc pod uwagę skalę spowolnienia handlu światowego. Natomiast wyraźnie osłabła dynamika importu, mimo że Polska odnotowała jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie.
Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Wielka Brytania: załamanie handlu z Unią Europejską

Kategoria: Trendy gospodarcze
Czas pandemii i brexit to okres zmian w strategii działania wielu brytyjskich przedsiębiorstw. Dotychczasowi eksporterzy są świadomi, że czas swobodnego przepływu towarów na rynki UE skończył się, a bariery pozataryfowe obniżą konkurencyjność wielu produktów.
Wielka Brytania: załamanie handlu z Unią Europejską