Konsensus PAP: Pierwsza podwyżka stóp proc. w IV kw. 2018

Ekonomiści nie zmienili prognoz z listopada i nadal oczekują, że RPP pierwszej podwyżki stóp procentowych dokona w IV kw. 2018 r. – wynika z konsensusu PAP. Żaden z ankietowanych ośrodków analitycznych nie spodziewa się zmian stóp proc. w I połowie 2018 r., a większość przewiduje 1-2 podwyżki w II półroczu.

Wszyscy z 20 ankietowanych przez PAP ekonomistów oczekują, że RPP na grudniowym posiedzeniu utrzyma obecny poziom stóp procentowych. Referencyjna stopa procentowa NBP wynosi obecnie 1,50 proc. w skali rocznej.

Tak jak w listopadzie, żaden ekonomista nie oczekuje wzrostu stóp NBP w pierwszej połowie 2018 roku.

Podobnie jak przed miesiącem jedenastu ekonomistów przewiduje, że do końca III kwartału 2018 r. stopy pozostaną bez zmian. Pozostałych dziewięciu respondentów spodziewa się jednej podwyżki o 25 pb w tym okresie.

Większość ekonomistów spodziewa się, że do podwyżki dojdzie w IV kwartale 2018 r. Dwóch ekonomistów przewiduje utrzymanie stóp procentowych bez zmian do końca roku. Dziesięciu spodziewa się, że stopa wyniesie 1,75 proc., a ośmiu oczekuje stopy na poziomie 2,00 proc.


Artykuły powiązane

Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Kategoria: Analizy
Ujemne poziomy realnych stóp procentowych są nie tyle efektem dyskrecjonalnych decyzji banków centralnych, co przede wszystkim wynikają ze zmian uwarunkowań gospodarczych. W ostatnich dekadach realne stopy procentowe na świecie systematycznie się obniżały i obecnie w większości gospodarek rozwiniętych, a także w wielu gospodarkach wschodzących – w tym w Polsce – są ujemne.
Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP

Nierówności przyczyną, a nie skutkiem niskich stóp procentowych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Miesiąc temu w Jackson Hole przemawiał szef Fed Jerome Powell, jednak jego wystąpienie do najciekawszych nie należało. Bardziej interesujące są prezentacje badań zaprezentowanych podczas tego sympozjum, np. dotyczących zależności między nierównościami a stopami procentowymi.
Nierówności przyczyną, a nie skutkiem niskich stóp procentowych