Konsensus PAP: W październiku RPP obniży stopy o 25 b.p.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekują, że RPP obniży w październiku stopy procentowe o 25 b.p., przy czym część panelistów wskazuje na możliwość cięcia o 50 b.p. Na koniec 2023 r. ankietowani spodziewają się głównej stopy na poziomie 5,50 proc., a na koniec 2024 r. 4,50 proc., przy sporym rozstrzale prognoz.

13 z 21 ankietowanych ośrodków spodziewa się, że RPP obniży we wrześniu główną stopę o 25 b.p. do 5,75 proc., 6 ośrodków widzi cięcie o 50 b.p. do 5,50 proc., a jeden o 75 b.p. do 5,25 proc.

Mediana zebranych prognoz wskazuje na zejście stopy referencyjnej NBP na koniec 2023 r. do 5,50 proc.

W 2024 r. prognozy wskazują na dalsze stopniowe obniżki stóp, po 50 b.p. na półrocze, do 4,50 proc. na koniec okresu, przy rozstrzale prognoz 3,5–6,0 proc.

Konsensus został sporządzony 2–3 października 2023 r.

RPP ogłosi najbliższą decyzję w sprawie stóp procentowych 4 października 2023 r.

We wrześniu RPP obniżyła stopy w nieoczekiwanie dużej skali – o 75 b.p. do 6,0 proc.

Od września 2022 r. RPP utrzymywała stopy na najwyższym od ponad 20 lat poziomie (referencyjna 6,75 proc.), po 11 z rzędu podwyżkach łącznie o 665 b.p. Było to najszybsze tempo podwyżek stóp w historii RPP.

W trakcie pandemii koronawirusa wiosną 2020 r. RPP ścięła główną stopę do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. Przed pandemią, do marca 2020 r., przez 5 lat stopa referencyjna utrzymywana była na poziomie 1,50 proc.

tus/ gor/


Artykuły powiązane

Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dwaj członkowie pierwszej RPP przystąpili do boju w kampanii przed sejmowym głosowaniem nad kandydatem na stanowisko prezesa NBP i w dwudziestu punktach sformułowali swoją – jakżeby inaczej, sążniście negatywną – opinię o polityce pieniężnej realizowanej przez RPP czwartej kadencji (Bogusław Grabowski i Jerzy Pruski, Bankructwo polityki pieniężnej? Rzeczpospolita 27.04.2022).
Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP

Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Kategoria: Analizy
Mikołaj Kopernik, znany przede wszystkim jako wybitny astronom, w historii zapisał się również jako ekonomista i jeden z pierwszych orędowników nowoczesnej polityki pieniężnej.
Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych