KPRM: PFR będzie mógł nabywać akcje z kapitału zakł. firm

26.03.2020

Polski Fundusz Rozwoju będzie mógł nabywac akcje z obecnego kapitału zakładowego firm – taka rozwiązanie przewiduje zmiana ustawy o systemie instytucji rozwoju.

„W związku z rozprzestrzeniam się COVID-19 istnieje potrzeba sprawnego wdrażania wsparcia finansowego dla podmiotów, w szczególności przedsiębiorców, dotkniętych skutkami tego wirusa. W celu zapewnienia efektywnej realizacji takiego wsparcia konieczne jest poszerzenie możliwości finansowania i spektrum działań, które może podejmować Polski Fundusz Rozwoju” – napisano.

Zmiany w ustawie o systemie instytucji rozwoju zakładają rozszerzenie możliwości finansowania i zakresu działania PFR, w tym również przez realizację programów rządowych służących usuwaniu skutków epidemii COVID-19.

Proponuje się zmianę wybranych przepisów w taki sposób, aby jednoznacznie oddzielić działalność komercyjną PFR od działalności zlecanej przez instytucje administracji publicznej.

„Usuwa się także inne ograniczenia wynikające z dotychczasowych przepisów, np. przez dopuszczenie udzielania finansowania przedsiębiorcom nie tylko w formie obejmowania akcji lub udziałów (czyli nowo wyemitowanych), ale także przez ich nabycie (tj. z obecnego kapitału zakładowego). Temu samemu celowi służy wyodrębnienie przepisów o udzielaniu za pośrednictwem PFR pomocy publicznej” – napisano.

map/

Artykuły powiązane