KSF-M: Najistotn. zagrożeniem ryzyko prawne kredytów CHF

Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M) uważa, że najistotniejszym zagrożeniem dla stabilności systemu jest ryzyko prawne związane z kredytami w CHF – podano w komunikacie.

„Członkowie Komitetu przedyskutowali źródła ryzyka w polskim systemie finansowym i jego otoczeniu, wskazane w cyklicznej ankiecie przeprowadzanej wśród instytucji reprezentowanych w Komitecie” – podano w komunikacie.

„W ocenie Komitetu hierarchia źródeł ryzyka nie zmieniła się w stosunku do sytuacji z poprzedniego kwartału. Najistotniejszymi źródłami zagrożeń dla systemu finansowego pozostają ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych oraz ryzyko obniżonych nadwyżek kapitałowych i racjonowania kredytu” – napisano.

Wg KSF-M ryzyko geopolityczne również pozostaje podwyższone. Natomiast ryzyko związane z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych oraz ryzyko słabości niektórych instytucji i zarażania oceniono jako umiarkowane.

W komunikacie podano, że na posiedzeniu podsumowano bieżące tendencje na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych.

„W drugim kwartale 2023 r. zaobserwowano wzrost cen mieszkań w ujęciu nominalnym przy spadkowym trendzie cen realnych. Komitet odnotował również istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, co jest w dużej mierze efektem programu „bezpieczny kredyt 2 proc.” – napisano.

Komitet zapoznał się z bieżącą sytuacją w zakresie realizacji programów wsparcia kredytobiorców z tytułu wykorzystania tzw. wakacji kredytowych oraz pomocy ze środków funduszu wsparcia kredytobiorców oraz ich wpływu na sytuację finansową banków.

Członkowie Komitetu wymienili też opinie na temat koncepcji długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych oraz wprowadzenia wskaźnika finansowania długoterminowego (WFD) przedstawionych na posiedzeniu przez przedstawicieli UKNF.

map/ pr/


Artykuły powiązane

Rynki kredytów mieszkaniowych w UE pod presją

Kategoria: Usługi finansowe
Kredyty hipoteczne (mieszkaniowe) stanowią podstawowy składnik zadłużenia gospodarstw domowych w europejskich bankach. Finansowanie konsumpcji nie odgrywa aż tak dużej roli.
Rynki kredytów mieszkaniowych w UE pod presją

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce na tle innych krajów UE

Kategoria: Trendy gospodarcze
Obserwowane w ostatnim czasie dynamiczne zmiany na polskim rynku kredytów hipotecznych i działania mające wspomóc kredytobiorców zachęcają do bliższego przyjrzenia się temu segmentowi kredytów, również na tle innych krajów UE.
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce na tle innych krajów UE

Kooperatywy - czy razem można więcej?

Kategoria: Analizy
Potrzeby mieszkaniowe należą do potrzeb absolutnie podstawowych i zgodnie z jednym z punktów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych każdy człowiek niezależnie od swoich dochodów czy majętności ma prawo do odpowiedniego ich zaspokojenia.
Kooperatywy - czy razem można więcej?