KSF-M rozważał zasadność niezerowego neutral. bufora

Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makro (KSF-M) zastanawiał się nad zasadnością wprowadzenia niezerowego neutralnego poziomu bufora antycyklicznego (nNBA). – podano w komunikacie po posiedzeniu Komitetu.

„Komitet dyskutował nad zasadnością i możliwościami wprowadzenia w Polsce niezerowego neutralnego poziomu bufora antycyklicznego (nNBA). Wymóg ten staje się coraz bardziej powszechny w krajach UE” – napisano w komunikacie.

Według KSF-M, głównym celem wprowadzenia nNBA byłoby stworzenie rozwiązywalnego bufora makroostrożnościowego, który mógłby zostać uwolniony w sytuacji wystąpienia niespodziewanego, trudnego do przewidzenia szoku (jak w przypadku pandemii Covid-19).

„Komitet zwrócił uwagę, że w Polsce przed marcem 2020 r. obowiązywał bufor ryzyka systemowego, który w obliczu szoku w postaci pandemii Covid-19 został zniesiony, co uwolniło w bankach około 30 mld zł kapitału. Zagrożenie z tytułu pandemii przestało być uznawane przez KSF-M za systemowe i w obecnych okolicznościach tworzy to warunki do przywrócenia – bez negatywnych efektów ubocznych – niezerowego poziomu buforów kapitałowych” – napisano.

„Uznano, że wymaga to dalszych analiz i holistycznego spojrzenia ze strony polityki makroostrożnościowej i mikroostrożnościowej, tak aby zmiana ta nie spowodowała skokowego wzrostu wymogów kapitałowych w sektorze bankowym” – dodano.

Ponadto Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę w sprawie rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania w III kwartale 2023 r. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

map/ pr/


Artykuły powiązane

Długookresowe skutki COVID-19 a stabilność systemu finansowego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Niektóre konsekwencje ekonomiczne pandemii COVID-19 mogą być odczuwane także na długo po jej zakończeniu. Jakie długofalowe skutki COVID-19 mogą być w przyszłości źródłem zagrożeń dla stabilności systemu finansowego?
Długookresowe skutki COVID-19 a stabilność systemu finansowego

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (11-15.04.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce