KSF-M za utrzymaniem bufora antycyklicznego 0 proc.

Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M) podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do ministra finansów dotyczącej utrzymania w II kw. 2021 r. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc. – poinformował w piątkowym komunikacie KSF-M.

„Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania w II kwartale 2021 r. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie” – napisano.

Z komunikatu wynika, że podczas posiedzenia członkowie KSF-M zapoznali się z bieżącą sytuacją w zakresie ryzyka prawnego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych i prac nad propozycją pozasądowego rozwiązania kwestii tych kredytów.

„Przedyskutowali również ewentualną potrzebę podjęcia dodatkowych działań z zakresu polityki makroostrożnościowej w tym zakresie” – napisano.

Jak podano w komunikacie, KSF-M podziela wnioski płynące z najnowszego raportu NBP o stabilności systemu finansowego. Komitet wskazał ponadto na ryzyko związane z obniżającą się rentownością banków. (PAP Biznes)

pat/ asa/


Artykuły powiązane

Automatyczne stabilizatory w kapitale bankowym

Kategoria: VoxEU
Bankowość charakteryzuje się procyklicznością, ale umowy kapitałowe są w przeważającym stopniu statyczne. Antycykliczny bufor kapitałowy jest uznaniowy, ma ograniczony zakres i może nie zadziałać. Proponowany w tym artykule wzmocniony bufor zabezpieczający mógłby służyć jako automatyczny stabilizator i zostać włączony w następną ocenę regulacji w ramach Porozumienia Bazylejskiego.
Automatyczne stabilizatory w kapitale bankowym

Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Kategoria: Analizy
W regionie Europy Środkowo-Wschodniej nastąpiły znaczące zmiany w bankowości. Przed kryzysem w 2008 r. największy wzrost aktywów dotyczył kredytów mieszkaniowych, natomiast dziś zauważalny jest przede wszystkim wzrost kredytów gotówkowych „niecelowych”.
Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Wywiad Prezesa NBP podsumowujący 2020 rok dla Obserwatora Finansowego

Kategoria: Pracownicy NBP
Zarząd NBP od połowy grudnia 2020 r. dokonuje zakupu walut obcych na rynku walutowym w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę - powiedział w wywiadzie dla Obserwatora Finansowego Prezes NBP Prof. Adam Glapiński.
Wywiad Prezesa NBP podsumowujący 2020 rok dla Obserwatora Finansowego