KUKE: 49 firm upadło we wrześniu, o 48,5 proc. więcej rdr

16.10.2019

We wrześniu 2019 r. w Polsce upadłość ogłosiło 49 firm, o 48,5 proc. więcej rdr – podało KUKE w raporcie. W ujęciu mdm skala upadłości zwiększyła się o 16,7 proc.

W raporcie podano, że indeks upadłości w przemyśle obniżył się minimalnie do 0,66 proc. z 0,67 proc. przed miesiącem (w 2018 r. wynosił on 0,84 proc.), natomiast indeks rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł z 0,54 proc. do 0,60 proc.

„Szczególnie niepokojący jest wzrost subindeksów upadłości oraz rozpoczętych restrukturyzacji w branży meblarskiej, które wzrosły w ciągu roku odpowiednio z 0,15 do 1,22 proc. oraz z 0,75 do 0,92 proc. Od trzech lat rentowność w tym sektorze systematycznie malała, a trend ten wyhamował dopiero w pierwszym półroczu br. Meblarstwo jest mocno rozdrobnione i boryka się z brakiem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników przy utrzymującej się jednocześnie presji płacowej” – napisano w komentarzu.

Według danych KUKE, indeks upadłości w budownictwie nieznacznie wzrósł do 1,73 proc. z 1,67 proc. w sierpniu 2019 r., a rozpoczętych restrukturyzacji z 0,65 proc. do 0,67 proc.

„W tym sektorze gospodarki występują trudności z pozyskiwaniem pracowników, a równocześnie mocno rosną płace. W połowie roku dynamika wzrostu cen w przypadku segmentu budowy budynków ustabilizowała się, natomiast dynamiki wzrostu cen dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz w robotach budowlanych specjalistycznych nieco się obniżyły” – napisano.

pat/osz/

Artykuły powiązane