KUKE: Eksport we wrześniu wzrósł o 4 proc. do 15,7 mld euro

Wartość polskiego eksportu we wrześniu, wyrażona w euro, wyniosła 15,7 mld euro, co oznacza wzrost o 4,0 proc. rdr oraz wzrost o 14,1 proc. mdm – szacuje KUKE w przesłanej PAP prognozie. W całym 2016 r. dynamika wzrostu eksportu wyniesie 3,2 proc.

„Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki we wrześniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że we wrześniu eksport z Polski wyniósł 15,692 mld euro. Był więc o 14,1 proc. większy od notowanego w sierpniu i jednocześnie o 4,0 proc. większy niż we wrześniu 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 67,833 mld, tj. o 14,7 proc. więcej niż w sierpniu i równocześnie o 6,6 proc. więcej niż przed dwunastoma miesiącami” – napisano w przesłanej PAP prognozie.

Ponadto, Korporacja oczekuje, że w okresie wrzesień-listopad 2016 r., eksport wzrośnie o 4,5 proc. rdr w euro, oraz o 6,6 proc. w złotych.

Prognoza KUKE na cały 2016 roku, mierzona w euro, zakłada wzrost eksportu o 3,2 proc.

„Oznaczać to będzie wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 177,7 mld euro. W statystykach złotowych eksport w roku 2016 prognozowany jest na 771,4 mld, co oznaczać będzie wynik o 7,1 proc. wyższy niż w roku 2015” – napisano.

„Szacunki popytu na nasze towary dla roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 194,6 mld euro, tj. o 9,5 proc., a w statystykach złotowych do 812,2 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 5,3 proc.” – dodano.


Artykuły powiązane

Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku

Kategoria: Analizy
Wśród najważniejszych pozycji w naszym eksporcie w 2021 r. tradycyjnie najliczniej reprezentowana jest branża motoryzacyjna. Podobnie jak w 2020 r., najwyższą wartość eksportu odnotowano w przypadku akumulatorów litowo-jonowych.
Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku

Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE

Kategoria: Analizy
Reakcja eksportu krajów UE na spadek popytu w wyniku pandemii w 2020 r była zróżnicowana. W przypadku Polski roczna skala spadku wolumenu eksportu była blisko 3-krotnie niższa niż w strefie euro oraz 2-krotnie niższa niż w handlu światowym.
Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE

Oczekiwane załamanie polskiego eksportu do wschodnich sąsiadów

Kategoria: Analizy
Obecna wojna będzie miała znacznie silniejszy negatywny wpływ na polski handel zagraniczny niż sytuacja w 2014 r. Wysoka ekspozycja Polski na skutki zakłóceń w handlu z Ukrainą, Rosją i Białorusią wynika z relatywnie wysokiego udziału tych krajów w naszych obrotach handlowych.
Oczekiwane załamanie polskiego eksportu do wschodnich sąsiadów