Lagarde wyraziła poparcie dla negatywnych stop procentowych w strefie euro

Christine Lagarde, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego poparła decyzję Europejskiego Banku Centralnego aby utrzymawać stopy procentowe na obecnym lub niższym poziomie w dającej się przewidzieć przyszłośći. Dodała, że „negatywne stopy procentrowe dla depozytów wzmocnią popyt w strefie euro i pomogą rozwiązać problem presji deflacyjnej”.

Szefowa MFW pochwaliła, Europejski Bank Centralny za deklarację co do kierunku polityki jaką zamierza prowadzić, bo to „pomoże zakotwiczyć oczekiwania co do wysokości stóp procentowych, co jest jeszcze bardziej wskazane przy niepewności na rynkach dotyczącej zakończenia nadzwyczajnej polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych.”

MFW zasugerował także, że EBC może „podjąć akcję refinansowania banków komercyjnych nakierowaną konkretnie na ożywienie kredytowania małych i średnich firm.”


Artykuły powiązane

Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

Kategoria: VoxEU
Wyniki badania sugerują, że Fed powinien rozważyć podniesienie celu inflacyjnego w odpowiedzi na spadek naturalnej stopy procentowej. Symulacje modelowe wskazują, że spadek naturalnej stopy procentowej o 1 punkt procentowy powinien skutkować podniesieniem optymalnego celu inflacyjnego o około 0,9 do 1 punktu procentowego.
Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

„Pieniądze zrzucane z helikoptera” jako opcja polityki pieniężnej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Słaby popyt powoli staje się w Europie normą i ekonomiści zastanawiają się nad coraz bardziej niekonwencjonalnymi działaniami w polityce pieniężnej. Jednym z narzędzi, które nie było jeszcze stosowane, są tzw. „pieniądze zrzucane z helikoptera” (helicopter money), czyli jawne finansowanie deficytów rządowych przy pomocy polityki pieniężnej.
„Pieniądze zrzucane z helikoptera” jako opcja polityki pieniężnej