Lane: EBC spodziewa się zwrotu w inflacji, ale jeszcze nie teraz

Walka Europejskiego Banku Centralnego z inflacją zbliża się do kluczowego etapu, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia – podał główny ekonomista EBC Philip R. Lane w piątek.

„Wciąż mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem cen towarów i żywności, niepewność pozostaje dość wysoka” – powiedział Lane podczas konferencji w Chorwacji.

„Spodziewamy się zwrotu w inflacji, ale nie powiedziałbym jeszcze, że dotarliśmy do tego punktu. Uważamy, że to spektakularne odwrócenie cen energii wpłynie na bazę, ale czas, w którym to nastąpi jest niepewny” – dodał.

Bankierzy podnieśli stopy procentowe w najszybszym tempie w historii EBC, aby przeciwdziałać gwałtownej inflacji w następstwie wojny Rosji na Ukrainie. Podczas gdy wzrost cen jest znacznie niższy od rekordowego, presja bazowa, która wyklucza koszty żywności i energii, pozostaje podwyższona i stała się głównym celem decydentów we Frankfurcie.

Niektórzy sugerują, że podwyżki mogą trwać dłużej niż dwa ruchy o 25 b.p., których ekonomiści i inwestorzy powszechnie oczekują w czerwcu i lipcu, aby zakończyć kampanię zacieśniania polityki pieniężnej.

Szef holenderskiego banku centralnego Klaas Knot powiedział w czwartek, że po osiągnięciu szczytowego poziomu stopy procentowe powinny pozostać na tym poziomie przez znaczny okres czasu.

Przemawiając na tym samym panelu w piątek Boris Vujčić, prezes Chorwackiego Banku Narodowego, powiedział, że wzrost cen okazuje się stabilny.

„Dynamika wzrostu inflacji jest nadal trwała, zwłaszcza w przypadku komponentów bazowych i żywności” – powiedział.

han/ ana/


Artykuły powiązane

Modyfikacja strategii EBC nie wywołała poruszenia na rynkach finansowych

Kategoria: Analizy
Na początku lipca 2021 r. EBC przedstawił wyniki przeglądu strategicznego. Kluczowe aspekty strategii pozostały bez zmian, a modyfikacje, których wprowadzanie jest w dużej mierze rozłożone w czasie, były oczekiwane przez uczestników rynku lub potwierdziły faktyczny sposób prowadzenia polityki pieniężnej przez EBC.
Modyfikacja strategii EBC nie wywołała poruszenia na rynkach finansowych

Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Kategoria: Analizy
W reakcji na zmiany zachodzące w gospodarce EBC dokonywał okresowych przeglądów swojej strategii, jednak nieregularnie, podkreślając kontynuację dotychczasowego sposobu prowadzenia polityki pieniężnej. Tym razem zakończony przegląd strategii miał być jakościowo inny.
Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej

Kategoria: VoxEU
Zmiany technologiczne w zakresie pieniądza i finansów są nieuniknione. Pieniądz cyfrowy banku centralnego spełniałby podstawowe funkcje pieniądza, a mianowicie rolę jednostki rozliczeniowej, środka wymiany i środka przechowywania wartości, czyli tezauryzacji.
Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej