Łon, RPP: Należy obserwować kondycję polskiego przemysłu

14.01.2020

Zwyżka inflacji w Polsce wydaje się być zjawiskiem przejściowym – napisał w artykule dla Radia Maryja Eryk Łon, członek RPP. Jego zdaniem, należy bacznie obserwować kondycję polskiego sektora przemysłowego, w którym widać oznaki osłabienia.

„(…) Polska polityka pieniężna prowadzona jest w sposób jak najbardziej prawidłowy. Ostatnia zwyżka inflacji wydaje się być tylko zjawiskiem przejściowym. Z najnowszej projekcji NBP wynika bowiem, iż po przejściowej zwyżce inflacja powinna wrócić w pobliże celu inflacyjnego. Ponadto należy nadmienić, że inflacja znajduje się na poziomie nieco wyższym niż w przypadku krajów dojrzałych. Jest to zjawiskiem zupełnie normalnym. Doświadczenie pokazuje bowiem, że kraje wschodzące, do której to grupy krajów wciąż zaliczana jest Polska, charakteryzują się nieco wyższym poziomem inflacji niż kraje dojrzałe” – napisał Łon.

„(…) Z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH wynika także, iż pojawiają się pewne tendencje negatywne w polskim przemyśle sugerujące pogorszenie stanu koniunktury w tym sektorze. Symptomy ochłodzenia nie są jeszcze znaczące, przyjmują raczej poziom umiarkowany. Stanowić mogą one jednak pewne ostrzeżenie. Mogą być ważnymi przesłankami dla polskiej polityki pieniężnej” – dodał.

Zdaniem członka RPP elastyczność jest „ważną cechą” polskiej polityki pieniężnej.

We wstępnym szacunku flash Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. wzrosły o 3,4 proc. rdr, a w porównaniu z listopadem 2019 r. wzrosły o 0,8 proc. Dane GUS były znacząco wyższe od prognoz ekonomistów.

Adam Glapiński, prezes NBP, powiedział na początku stycznia, że bank przewiduje wzrost inflacji w pierwszym i drugim kwartale 2020 r., a potem obniżenie wskaźnika inflacji. Glapiński ocenił ponadto, że inflacja CPI w styczniu 2020 r. może sięgnąć 3,6 proc., a w lutym 2020 r. ok. 3,8 proc., a ścieżka CPI w marcowej projekcji może być nieco wyższa od tej przedstawionej w listopadzie 2019 r.

Łon od września do listopada 2019 r. składał na posiedzeniach RPP wnioski o obniżki stóp procentowych. W grudniu 2019 r., czwarty miesiąc z rzędu, RPP nie przyjęła wniosku o obniżkę stóp.

Członek RPP powiedział PAP Biznes w grudniu 2019 r., że jest gotów zrezygnować ze składania wniosków o obniżki stóp procentowych, jeśli wskaźnik PMI w przemyśle wzrośnie powyżej 50 pkt, a nastroje konsumenckie powrócą do trendu wzrostowego.

tus/gor/

Artykuły powiązane