Łon z RPP przeciwny ujemnym stopom proc.

Członek RPP Eryk Łon jest przeciwny wprowadzeniu w Polsce ujemnych nominalnych stóp procentowych – wynika z piątkowej wypowiedzi ekonomisty dla agencji Bloomberg. Łon podtrzymał postulat, by NBP zaczął skupować akcje i obligacje korporacyjne.

Jak podał Bloomberg Łon wskazał, że „obecnie nie wydaje się potrzebne”, by RPP ścięła stopy poniżej zera z uwagi na ostatnio obserwowaną poprawę danych dotyczących koniunktury konsumenckiej i przemysł.

„Należy poważnie rozważyć zakup obligacji korporacyjnych i akcji spółek (przez NBP – PAP). Wydaje się, że instytucje publiczne na świecie są coraz bardziej przekonane o potrzebnie zaangażowania na rynku akcji” – dodał cytowany przez Bloomberga Łon.

Wcześniej w tym tygodniu Łon powiedział agencji Reuters, że po ostatnich obniżkach stopy procentowe w Polsce powinny pozostać bez zmian nie tylko w bieżącym roku, ale również w 2021 r.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu pod koniec maja obniżyła referencyjną stopę procentową o 40 pb do 0,10 proc. w skali rocznej. Stopę lombardową obniżono o 50 pb do 0,50 proc. Stopę depozytową utrzymano na poziomie 0,0 proc. Decyzja RPP zaskoczyła rynek, który nie spodziewał się zmian stóp procentowych.

RPP obniżyła wcześniej w marcu i kwietniu referencyjną stopę procentową w sumie o 100 pb, w krokach po 50 pb, co daje łączne luzowanie w obecnym cyklu o 140 pb.

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Szwedzkie doświadczenia z ujemnymi stopami banku centralnego

Kategoria: VoxEU
Szwedzkie doświadczenie ujemnych stóp procentowych prowadzi do jasnego wniosku: nie róbcie tego więcej, a przynajmniej nie w sytuacji, gdy krajowa gospodarka dynamicznie się rozwija, krajowa inflacja uzależniona jest od inflacji zagranicznej, a dodatkowo narastają nierównowagi finansowe z powodu wysokiej inflacji cen aktywów.
Szwedzkie doświadczenia z ujemnymi stopami banku centralnego

Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Kategoria: Makroekonomia
W odpowiedzi na recesję, która po kryzysie finansowym 2008 roku objęła niemal wszystkie gospodarki świata, kilka banków centralnych w krajach rozwiniętych obniżyło stopy procentowe do poziomu bliskiego zera. Niektóre poszły dalej, obniżając stopy depozytów przyjmowanych od banków komercyjnych poniżej zera.
Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

Kategoria: VoxEU
Wyniki badania sugerują, że Fed powinien rozważyć podniesienie celu inflacyjnego w odpowiedzi na spadek naturalnej stopy procentowej. Symulacje modelowe wskazują, że spadek naturalnej stopy procentowej o 1 punkt procentowy powinien skutkować podniesieniem optymalnego celu inflacyjnego o około 0,9 do 1 punktu procentowego.
Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej