Markit: indeks PMI w Niemczech w usługach w I 46,8 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 46,8 pkt. wobec 47,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano w I wyliczeniu.

Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 45,0 pkt.

Composite wyniósł w styczniu 50,8 pkt., wobec 52,0 pkt. miesiąc wcześniej. Szacowano 50,0 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

aj/ asa/


Artykuły powiązane

Niedola wyniosła się z Polski

Kategoria: Analizy
Pewien interesujący wskaźnik powstał dzięki poczuciu humoru jego twórcy - amerykańskiego ekonomisty Arthura Okuna. Mowa o indeksie dyskomfortu, nazwanego później wskaźnikiem niedoli. 30 lat temu polska niedola była wielka, dziś prawie nie ma po niej śladu.
Niedola wyniosła się z Polski

Dług publiczny eksplodował, świat zagrożony stagnacją

Kategoria: Analizy
Narosły w okresie pandemii dług może w połączeniu ze starzeniem się społeczeństw doprowadzić do trwałej stagnacji w gospodarce światowej. Zanim dojdzie do demograficznego tsunami, kraje powinny uznać obniżenie długu publicznego za swój priorytet.
Dług publiczny eksplodował, świat zagrożony stagnacją